Η νέα οικονομική κατάσταση επιφέρει μεγάλη πίεση στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται πια σε αβέβαιες και ιδιαίτερα ρευστές οικονομικές συνθήκες.

Οι οργανισμοί σήμερα αντιμετωπίζουν περισσότερο από ποτέ μια διαρκή πίεση να μειώσουν ή να διαχειριστούν τα κόστη τους και σε πολλές περιπτώσεις να αναδιοργανώσουν διαδικασίες και πολιτικές για να επιτύχουν σταθερή απόδοση και μέγιστη αποτελεσματικότητα. Σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, οι οργανισμοί έχουν ανάγκη από δεσμευμένους, θετικούς και παραγωγικούς εργαζομένους, που είναι ικανοί να αναγνωρίσουν τη δυσκολία, να σκεφτούν εναλλακτικές με δημιουργικότητα, να αξιολογήσουν το ρίσκο και τέλος να αναλάβουν δράση.

Οι οργανισμοί εκείνοι, που προνόησαν μέσα από ολιστικές, στρατηγικές προσεγγίσεις να διαμορφώσουν δομές και συστήματα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, δημιούργησαν παράλληλα και τις συνθήκες ενός ενεργοποιημένου εργαζόμενου, που μπορεί να σκέφτεται και να λειτουργεί εποικοδομητικά, ακόμη και στις δύσκολες συνθήκες.

Οι υπόλοιποι οργανισμοί, ωστόσο έχουν να αντιμετωπίσουν έντονη πίεση και στρες στα διάφορα επίπεδα του οργανισμού. Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, σε συνδυασμό με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων και τις οργανωσιακές «παραβλέψεις», όπως σε θέματα διαδικασιών, σχεδιασμού ρόλων, εταιρικών σχέσεων, ηγεσίας, επιβράβευσης και υποστήριξης αποκαλύπτουν την ευάλωτη πλευρά των εργαζομένων και δυναμιτίζουν πολύπλευρα το εργασιακό στρες.

Ο ρόλος του HR
Αυτή την εποχή, οι άνθρωποι της Διοίκησης των οργανισμών καλούμαστε να αγκαλιάσουμε περισσότερο τους ανθρώπους μας και να διασφαλίσουμε την ισορροπία τους και την αίσθηση του «αισθάνομαι καλά στον οργανισμό μου». Σε πρώτο επίπεδο πρέπει να εστιάσουμε στον ηγετικό ρόλο των υπεύθυνων ομάδων και τη συνεισφορά τους να προάγουν την αντοχή των εργαζομένων στις δύσκολες συνθήκες. Οι ηγέτες σήμερα καλούνται να αναπτύξουν και να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα την ενεργοποίηση του προσωπικού και να εμφυσήσουν εμπιστοσύνη στη νέα πραγματικότητα.

Παράλληλα, χρειάζεται μια πιο διεισδυτική ματιά στις διαδικασίες και την κουλτούρα του οργανισμού. Ενδεχομένως, χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε διαφορετικές συμπεριφορές ή να ενισχυθούν περαιτέρω κάποιες αξίες, για να μπορέσει ο οργανισμός να παραμείνει ανταγωνιστικός στις δύσκολες συνθήκες.

Τέλος, μεγάλη σημασία έχει το ενδιαφέρον μας ως προς τον ίδιο τον εργαζόμενο. Συχνές συζητήσεις και έρευνες στους εργαζόμενους, θα μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τη διαφορετικότητά τους στον τρόπο με τον οποίο αφ’ ενός αντιλαμβάνονται τις πηγές πίεσης και αφ’ ετέρου τις διαχειρίζονται.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μας επιτρέψει:
• σε εταιρικό επίπεδο: να σχεδιάσουμε υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης του στρες.
• σε επίπεδο ατόμων: να ενδυναμώσουμε συμπεριφορές αντοχής στις δύσκολες συνθήκες και να αναπτύξουμε θετικές συμπεριφορές διαχείρισης της πίεσης, μέσα από πιο προσωπικά πλάνα ανάπτυξης