Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο της Attitude the Training and Consulting Co, με θέμα «Advanced Sales Skills in Τurbulent Markets» με εισηγητή τον Γιάννη Σηφάκη.

Το σεμινάριο εστιάστηκε στις έξυπνες τεχνικές πώλησης που κάθε στέλεχος πωλήσεων, αλλά και κάθε επιχείρηση, πρέπει να εφαρμόσει με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς, όπως αυτά διαμορφώνονται λόγω της παγκόσμιας ύφεσης. Εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης και του περιορισμένου αριθμού θέσεων λόγω της ιδιαίτερης δομής του, το σεμινάριο θα επαναληφθεί στις 21 Μαρτίου 2009.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Attitude στα τηλέφωνα 210-3607380, 210-3607381.