Ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα together, μία πρωτοβουλία του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας και του φορέα καινοτομίας Youthnest για νέες και νέους επαγγελματίες 25-35 ετών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενδυνάμωση 150 νέων που ζουν και εργάζονται στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.

Η πρωτοβουλία together αναπτύσσεται ως ένα ολιστικό 5μηνο πρόγραμμα (Δεκέμβριο-Απρίλιο) αποτελούμενο από τέσσερις (4) πυλώνες δράσης που εστιάζουν στις επαγγελματικές δεξιότητες (soft & hard skills), στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νέων επαγγελματιών ως προς τις ικανότητες και τις γνώσεις τους, στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και στην ισχυρή δικτύωση. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει πτυχίο ή εξειδίκευση.