Για τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και τους λόγους διάκρισης της Enel Green Power Hellas στο θεσμό των Best Workplaces, μίλησε στο HR Professional η Ευγενία Μελέα, Head of HR East Europe & Egypt της εταιρείας.

HR Professional: Γιατί πιστεύετε ότι η Enel Green Power Hellas διακρίθηκε στο διαγωνισμό Best Places To Work;

Ευγενία Μελέα: Ο πρωταρχικός λόγος αυτής της διάκρισης συνδέεται με το γεγονός ότι η Εταιρεία μας, η Enel Green Power Hellas, αντανακλά τις αξίες του Ομίλου Enel, που ενθαρρύνει μία νέα προσέγγιση και νοοτροπία με στόχο τη διαρκή εξέλιξη του επιχειρησιακού του μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2015 η Enel αναγνωρίστηκε μεταξύ των πέντε κορυφαίων εταιρειών στη λίστα «Αλλάζοντας τον Κόσμο» του περιοδικού Fortune -διάκριση που αναδεικνύει, μεταξύ άλλων επιχειρήσεις, οι οποίες καθιστούν τις κοινωνικές προκλήσεις μέρος της επιχειρησιακής τους στρατηγικής.

HR Professional: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος;

Ευγενία Μελέα: Ένας πολύ καλός εργασιακός χώρος θεμελιώνεται κυρίως πάνω σε μία κουλτούρα εμπιστοσύνης και αμοιβαίας δέσμευσης, που ενώνει συνολικά διοίκηση και εργαζομένους με ένα κοινό όραμα, το οποίο δεν αφορά μόνο στην επιτυχία, αλλά περιγράφει το πώς πρέπει να είναι ο οργανισμός στον οποίο θα ήθελε με υπερηφάνεια να εργάζεται ο κάθε εργαζόμενος. Η εταιρεία μας δεν αντιμετωπίζει τους ανθρώπους της απλώς ως εργαζομένους που ικανοποιούνται με τα κατάλληλα πακέτα αποδοχών, αλλά ως συναδέλφους, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο «επενδύονται» στην ίδια την επιχείρηση. Πάντοτε, επίσης, επισημαίνουμε τη σημασία της ύπαρξης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ προϊσταμένων κι εργαζομένων, όπως και της αμοιβαίας δέσμευσης.

HR Professional: Ποια είναι η φιλοσοφία της Enel Green Power;

Ευγενία Μελέα: Όχι μόνο ως Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και ως Enel Green Power, τοποθετούμε τον εργαζόμενο στον πυρήνα της κουλτούρας και των αξιών μας. Επιπλέον, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ειδικές παροχές για ιατρικά ζητήματα, εταιρικά δώρα, διαρκείς εκπαιδεύσεις, προσπαθώντας, παράλληλα, να είμαστε παρόντες σε κάθε σημαντική τους στιγμή. Επιδιώκουμε πάντα να κινητοποιούμε τους εργαζομένους μας και να διατηρούμε ζωντανή την αφοσίωσή τους απέναντι στην αποστολή μας, χωρίς να ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και χρειάζεται ξεχωριστή μεταχείριση, ώστε να μας ανταποδώσει τον καλύτερο του εαυτό. Τέλος, ας σημειώσουμε ότι μέσα στη φιλοσοφία μας είναι και η αποδοχή προκλήσεων και απρόσμενων καταστάσεων που μας κάνουν πιο δυνατούς, έμπειρους και ένα ακόμα πιο ισχυρό Best Place To Work.