Στην άμεση ενεργοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης, με στόχο τον συντονισμό όλων των πολιτικών και παραγωγικών δυνάμεων για την αποτελεσμα-τικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, προχωρεί ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης.

Κατά την πρώτη, μετά από 3,5 χρόνια, συνεδρίαση της Επιτροπής, ο υπουργός Εργασίας θα ενημερώσει τα μέλη της για τις δράσεις που υλοποιούνται, τις πρωτοβουλίες που έχουν αποφασιστεί και θα ζητήσει απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης εκτός από τον υπουργό Εργασίας, συμμετέχουν οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  Δικτύων, του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Πρόνοιας, οι γενικοί Γραμματείς Ισότητας, Νέας Γενιάς και ΕΛΣΤΑΤ, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων, της ΠΑΣΕΓΕΣ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Εθνικής Συνομο-σπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.