Εκδήλωση ενημέρωσης για τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας πραγματοποιείται στις 9 Ιουλίου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της iCon στην Αθήνα.

Η iCon προσφέρει προγράμματα στους τομείς της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, της εργασιακής ψυχολογίας, του real estate, των χρηματοικονομικών, της διαχείρισης έργου (project management), της διαχείρισης κρίσεων κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την iCon International Training, στα τηλέφωνα: 210 9248534, 2310264570, www.icon.gr.