Με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ και κλαδικών φορέων της περιοχής της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας, μέσω ενσωμάτωσης κριτηρίων ποιότητας στις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις θέσεις μαθητείας, καθώς και στην προσπάθεια διεύρυνσης του αριθμού τέτοιων θέσεων.

To CSR HELLAS παρουσίασε τα 20 κριτήρια ποιότητας καθώς και το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης προς επιχειρήσεις σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής αυτών των κριτηρίων, αποτέλεσμα διακρατικής συνεργασίας 13ων εθνικών δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υπό την ομπρέλα του ευρωπαϊκού δικτύου CSR Europe, στο πλαίσιο του έργου EU-Talent.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης και του CSR HELLAS αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στη χώρα μας, με στόχο την άρση στερεοτύπων γύρω από το θέμα της μαθητείας και των τεχνικών επαγγελμάτων, τη σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ ζητούμενων δεξιοτήτων από πλευράς επιχειρήσεων και προσφερόμενων προσόντων από πλευράς εκπαιδευομένων, την ενίσχυση της απορρόφησης και παραμονής στην αγορά εργασίας των νέων.