Νέο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο εστιάζει πρωτίστως στην «ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών αποφοίτων πανεπιστημίων» και δευτερευόντως στην «ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης νέων ανθρώπων εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος» σε Κύπρο, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία και Βρετανία.

Το ευρωπαϊκό έργο [email protected] είναι διάρκειας 15 μηνών και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαισίου Αναφοράς Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας. Το παρόν έργο υλοποιείται από έξι εταίρους σε Κύπρο, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία και Βρετανία. Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε τρία επίπεδα, προάγοντας την αρχή της «μάθησης, πράξης και σκέψης».

Με βάση το σκοπό αυτό, το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να αναβαθμίσει τη θεωρητική γνώση στην επιχειρηματικότητα, να προσφέρει πρακτική εμπειρία, και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για αποτελεσματική σκέψη και παροχή σωστής καθοδήγησης στην επιχειρηματική δράση. Οι εταίροι είναι: το Intercollege (Κύπρος) που είναι και ο συντονιστής εταίρος του έργου, η ΜΚΟ ETNA (Εσθονία), η ΟΕΣΥΝΕ (Ελλάδα), η Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Υπηρεσίες (Ελλάδα), η APID Imprenditorialita Donna (Ιταλία) και η Inova Consultancy (Βρετανία).

Πηγή: Emea Business Monitor