Η AIG συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, εντάσσοντας νέα μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή της και προσφέροντας ελκυστικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης των στελεχών της στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο Λυκούργος Πέτροβας ανέλαβε τη θέση του Regional Operations Executive, με χώρες ευθύνης την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Καθήκοντα Country Customer Operations Manager ανέλαβε η Μαριλένα Κεχαγιά η οποία είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Ποιότητας.

Ο Ιωάννης Τζίτζικας ανέλαβε τη θέση του Regional Archetypes Lead ΕΜΕΑ, με περιοχές ευθύνης του τις 47 χώρες της διοικητικής περιφέρειας Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής. Από τη νέα του θέση θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και θα επιβλέπει το συντονισμό και την εφαρμογή νέων επιχειρησιακών μοντέλων λειτουργίας της AIG, βάσει των στρατηγικών στόχων, δυνατοτήτων και αναγκών της κάθε χώρας. Παράλληλα, η AIG καλωσόρισε στο ανθρώπινο δυναμικό της τον Στέφανο Στεφανίδη στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.