Στις προσπάθειες που καταβάλλουν η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας, ώστε να χαραχθεί εθνική πολιτική και στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην Εργασία εστίασε σε παρέμβαση σε συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), ο υφυπουργός Βασίλης Κεγκέρογλου.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, κεντρικοί άξονες αυτής της πολιτικής θα είναι: η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης, η αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων, και ιδιαίτερα των νέων και αναδυόμενων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους, η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και η προαγωγή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο B. Κεγκέρογλου αναφέρθηκε και στους σχεδιασμούς του υπουργείου για την κωδικοποίηση και απλούστευση σε εθνικό επίπεδο του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Ήδη, όπως επισήμανε, έχει κωδικοποιηθεί το πρώτο μέρος της εθνικής νομοθεσίας που αφορά σε νόμους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και σε σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.

Το δεύτερο μέρος της κωδικοποίησης που περιλαμβάνει υπουργικές αποφάσεις, καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο 1ο, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2011. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Β. Κεγκέρογλου υπογράμμισε τη σημασία του ελεγκτικού ρόλου του Σ.ΕΠ.Ε, καθώς το επεξεργαζόμενο νομοσχέδιο για την ουσιαστική του ενίσχυση σε θεσμικό ρόλο και σε ανθρώπινο δυναμικό αναμένεται να έρθει σύντομα για ψήφιση στη Βουλή.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του Σ.ΕΠ.Ε., γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο τους ελέγχους στους χώρους εργασίας.

Πηγή: naftemporiki.gr