Το τελευταίο διάστημα διανύουμε μια δύσκολη οικονομική περίοδο με σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.

Ουσιαστικά βιώνουμε τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στην οποία η απασχόληση, στις διάφορες μορφές της, και ο ρόλος που αυτή κατέχει στη ζωή μας επαναπροσδιορίζεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ένωση Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης & Στελέχωσης Επιχειρήσεων επαναπροσδιορίζει αντιστοίχως το ρόλο της και θέτει τις προτεραιότητες εκείνες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να λειτουργήσει ως καταλύτης στις εξελίξεις.

Ο σκοπός της όμως παραμένει αμετάβλητος: η προστασία και ανάδειξη της απασχόλησης στο σύνολό της, όποια μορφή κι αν παίρνει, ξεκινώντας από την πολύπαθη και καταστιγματισμένη στη χώρα μας προσωρινή απασχόληση, αγκαλιάζοντας τις ενδιάμεσες κλίμακες και φτάνοντας έως τις ανώτερες στελεχιακές θέσεις.

Ο άξονας δράσης της ΕΝΕΠΑΣΕ είναι κοινός, ανεξάρτητα από το είδος της απασχόλησης ή το μισθολογικό επίπεδο του εργαζομένου και εκφράζεται ξεκάθαρα μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας, που προσφάτως δόθηκε στη δημοσιότητα: αυτοδεσμευόμαστε για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και εργαζομένους (πάντοτε δωρεάν για τους δεύτερους), οι οποίες βοηθούν στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, σεβόμενοι τους νόμους, τα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα των εργαζομένων.

Η διάσταση του σεβασμού στους νόμους και τα δικαιώματα των εργαζομένων αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, που στο πλαίσιο των αλλαγών κυριαρχεί ο αποπροσανατολισμός ως προς το κρίσιμο πρόβλημα της απασχόλησης, το οποίο είναι και θα παραμείνει η ανασφάλιστη, αδήλωτη εργασία και όχι οι ευέλικτες μορφές αυτής.

Ως φορέας, τα αδειοδοτημένα μέλη του οποίου απασχολούν κατά μέσο όρο περίπου 10.000 εργαζομένους ημερησίως, εκ των οποίων το 40% περίπου προσλαμβάνεται στη συνέχεια από τον έμμεσο εργοδότη, θέλουμε να καταστήσουμε ξεκάθαρο και σαφή αυτόν τον διαχωρισμό.

Αν από κάτι πρέπει να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο σήμερα και αύριο αυτό είναι οι επισφαλείς μορφές εργασίες και όχι η ευελιξία, η οποία στο κατάλληλο πλαίσιο συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα για τη μετάβαση από την ανεργία στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νεο-εισερχόμενους στην αγορά εργασίας αλλά και άλλες ευάλωτες ομάδες του ενεργού πληθυσμού.


Η συμβολή της ΕΝΕΠΑΣΕ
Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, που ο διάλογος και η ενημέρωση είναι πιο αναγκαία από ποτέ, η ΕΝΕΠΑΣΕ δίνει ενεργό παρών, εντός και εκτός της χώρας μας. Ο εθνικός διάλογος για εμάς περιλαμβάνει το σύνολο των Κοινωνικών Εταίρων (Κράτος-Επιχειρήσεις-Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης Εργαζομένων-ΜΚΟ) γύρω από ένα τραπέζι, με απόλυτη διαφάνεια και πνεύμα συνεργασίας, χωρίς στεγανά, όπως το επιβάλλει η κρισιμότητα της κατάστασης.

Η συμμετοχή της Ένωσης στη Διεθνή Συνομοσπονδία Εταιρειών Απασχόλησης (CIETT-International Confederation of Private Employment Agencies) και το EUROCIETT (Ευρωπαϊκό σκέλος του CIETT) μας προικίζει επιπλέον με τις καλές πρακτικές χωρών του εξωτερικού, επιτρέποντάς μας να συνεισφέρουμε ουσιαστικά και γόνιμα σε αυτόν το διάλογο. Σε ότι αφορά την ενημέρωση, πρόκειται για έναν αγώνα καθημερινό τον οποίο η Ένωση και κάθε μέλος της ξεχωριστά δεσμεύεται να δώσει.

Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, οι προκαταλήψεις και η άγνοια δεν έχουν θέση. Η γνώση εργαζομένων και επιχειρήσεων για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, αποτελεί σήμερα σημαντικό εφόδιο και η ΕΝΕΠΑΣΕ δηλώνει και εδώ ενεργά παρούσα, μέσα από δράσεις που θα βοηθήσουν και τις δύο πλευρές να κάνουν τις καλύτερες δυνατές και πάντα συνειδητές επιλογές.

CV
H Δρ Βενετία Κουσία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Aπό τον Φεβρουάριο του 2004 ασκεί καθήκοντα Πρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου στην εταιρεία Manpower, την μεγαλύτερη και παλαιότερη εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, με παρουσία σε 82 χώρες. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ως ερευνήτρια στην ΑΤΕ Bank, με κύριο αντικείμενό της θέματα στρατηγικού προγραμματισμού και ποιότητας των υπηρεσιών, όπου και εργάστηκε για μία δεκαετία.

Τα τελευταία 18 χρόνια έχει αναλάβει με επιτυχία την οργάνωση νεοσύστατων εταιρειών ή την ανασυγκρότηση/αναδιοργάνωση εταιρειών εν λειτουργία, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η Δρ Βενετία Κουσία είναι Πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και Στελέχωσης Επιχειρήσεων (ΕΝΕΠΑΣΕ) και εκπροσωπεί τη χώρα μας σε ευρωπαϊκούς (EUROCIETT) και διεθνείς φορείς (CIETT, ILO) για την απασχόληση. Επίσης, είναι ενεργό μέλος των ομάδων εργασίας της ΕΑΣΕ για το Networking και το Mentoring, καθώς και του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ.