Η Entersoft στηρίζει ενεργά το όραμα και την πρωτοβουλία της οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Brain Regain για τη διευκόλυνση, ενθάρρυνση και δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων και Ελληνίδων, που επέλεξαν τα τελευταία χρόνια να ζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, στη συμμαχία αυτή συμμετέχουν 23 από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, παρέχοντας στους νέους που επιθυμούν να επιστρέψουν πληροφόρηση για τις νέες προοπτικές που προσφέρει σήμερα η Ελλάδα, καθώς και καθοδήγηση για τα επόμενα βήματά τους από ανώτατα διοικητικά στελέχη τους (mentoring). Στο πλαίσιο αυτό, τέλος, αναπτύσσονται διαδικασίες δικτύωσης και συνθήκες εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών που προκύπτουν στην Ελλάδα του 2020, με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας.