Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού (62%) της SmartCV, υπέγραψε η Entersoft. Η εν λόγω εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της Entersoft για δυναμική είσοδο στην αγορά λογισμικού Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων με διαφοροποιημένο μείγμα προϊόντων.

Θα περιλαμβάνει λύσεις για τη διαχείριση προσλήψεων και αναζήτησης ταλέντων, τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (Εργάνη), την Ωρομέτρηση, αλλά και τη Μισθοδοσία. Η SmartCV είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα του Applicant Tracking Software, η οποία, κατά την οικονομική χρήση του 2022, κατέγραψε έσοδα λίγο κάτω από τα 100 χιλ. ευρώ, ενώ για φέτος τρέχει με υπερδιπλάσια έσοδα.

Το συμφωνηθέν τίμημα για το 62% των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στο ποσό των 528 χιλιάδων ευρώ, εκ των οποίων τα 390 χιλιάδες ευρώ καταβλήθηκαν ως τίμημα εξαγοράς του 55,6% από υφιστάμενους εταίρους και το υπόλοιπο ως αύξηση κεφαλαίου για σκοπούς ενίσχυσης της εταιρείας στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι έχει από τώρα συμφωνηθεί και η εξαγορά του υπολειπόμενου ποσοστού από την Entersoft μετά την πάροδο τετραετίας, από ιδίους πόρους, ενώ οι ιδρυτές της SmartCV θα ενταχθούν στον όμιλο Entersoft και θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου της SmartCV.