Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Millennium Bank εξηγεί αποκλειστικά στο Banker’s review τους λόγους που οδήγησαν την τράπεζα στην κορυφή της λίστας των Best Work Places.

Banker’s review: Ποιο είναι το μυστικό για τη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, ειδικά στον τραπεζικό χώρο;

Γιώργος Τανισκίδης: Δεν υπάρχουν μυστικά, ούτε συνταγές. Το σημαντικό είναι να νοιάζεσαι για το περιβάλλον που δουλεύεις και αυτό να είναι κοινή συνισταμένη όλων των εργαζομένων σε αυτό. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε ορισμένες βασικές εταιρικές μας αξίες, όπως την αξία της συμμετοχής -σε όλα τα επίπεδα και βαθμίδες της ιεραρχίας-, τη συνεχή επικοινωνία και διάχυση της πληροφόρησης, την ανάπτυξη των ταλέντων και δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, καθώς και τη σύμπνοια και συναδελφικότητα, με αίσθημα ευθύνης, που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που αποτελούν την οικογένεια της Millennium bank.

Banker’s review: Η έρευνα που πραγματοποιεί το Great Place to Work Institute εξετάζει διάφορες παραμέτρους (αξιοπιστία της διοίκησης, σεβασμός, αίσθημα δικαιοσύνης, υπερηφάνεια των εργαζομένων και συντροφικότητα). Ποιο από τα πέντε σας χάρισε το βραβείο;

Γιώργος Τανισκίδης: Θεωρώ ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες λειτούργησαν συνδυαστικά στη διάκριση και είναι αυτοί που δημιουργούν άριστο εργασιακό κλίμα.

Ιδιαίτερα, όμως, πρέπει να σταθούμε στην υπερηφάνεια των εργαζομένων, τη συντροφικότητα και την εμπιστοσύνη στη διοίκηση.

Ειδικότερα η υπερηφάνεια των εργαζομένων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της προσπάθειας, γιατί δημιουργεί πολλά συναισθήματα που όλα με τη σειρά τους βελτιώνουν όχι μόνο το εργασιακό περιβάλλον αλλά και την εξυπηρέτηση προς τον πελάτη.

Banker’s review: Τι συμβολίζει για την Τράπεζα, η διάκριση στο συγκεκριμένο διαγωνισμό;

Γιώργος Τανισκίδης: Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες, οι οποίοι είναι και ο λόγος ύπαρξής μας, από ένα δυναμικό και χαρούμενο ανθρώπινο δυναμικό.

Κυρίως, όμως, σηματοδοτεί ότι μια τράπεζα, παρά το πολυπληθές του προσωπικού της και παρά το γεγονός ότι το τελευταίο βρίσκεται σε διάφορα γεωγραφικά σημεία, μπορεί να έχει τη σωστή νοοτροπία μεταξύ των εργαζομένων της και, κατά συνέπεια, προς το κοινωνικό σύνολο.

Banker’s review: Ποιες είναι οι μελλοντικές πρωτοβουλίες της τράπεζας σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό;

Γιώργος Τανισκίδης: Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, αναβάθμιση των πολιτικών που υποστηρίζουν μια τέτοια προσπάθεια, βαρύτητα στη γνώμη και στις ιδέες των εργαζομένων, καλλιέργεια του αισθήματος συνευθύνης.