Η Αγγελική Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi Ελλάδος, επισημαίνει την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων από τη διοίκηση για όλα τα θέματα που τους αφορούν ως βασικό στοιχείο δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και μετρίασης του άγχους και της εργασιακής ανασφάλειας.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό το στρες, ειδικά στη δεδομένη περίοδο, φαίνεται να έχει μειώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και ποια είναι η ιδανικότερη λύση για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης;

Αγγελική Χριστοφίδου: Είναι κοινός τόπος πια, ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Οι κλυδωνισμοί που υπέστησαν επιχειρηματικοί κολοσσοί ήταν αρκετοί για να δημιουργήσουν ένα κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας σε εργαζομένους χιλιάδων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Στη Citi Ελλάδας, έχουμε επενδύσει εδώ και αρκετά χρόνια, προς την ανάπτυξη άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού, στη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος και προπάντων στην ανοικτή επικοινωνία με όλο το προσωπικό, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στις δυσκολότερες συνθήκες τόσο απέναντι στους συναδέλφους όσο και απέναντι στους πελάτες μας.

Η ιδανικότερη λύση για την υποστήριξη του προσωπικού είναι η ανοικτή επικοινωνία! Η παρουσία των προϊσταμένων δίπλα στο προσωπικό, η γνώση των εργαζομένων ότι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση της Τράπεζας, «από πρώτο χέρι», για το τι συμβαίνει, δημιουργεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη η οποία μπορεί να μετριάσει σημαντικά το άγχος, την ανησυχία και την ανασφάλεια.

Banker’s review: Πώς αλλάζει το τοπίο των αμοιβών και των παροχών στις τράπεζες σήμερα; Με ποιο τρόπο οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές και τις παροχές τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικοί εργοδότες για νέα ταλέντα, αλλά και να διακρατήσουν το υπάρχον προσωπικό τους;

Αγγελική Χριστοφίδου: Οι αμοιβές και παροχές πρέπει να συνδέονται με την επιχειρησιακή πραγματικότητα και τις ανάγκες των εργαζομένων για να είναι αποτελεσματικές, και μπορούν να είναι ανταποδοτικές ακόμη και σε δύσκολους καιρούς. Είναι ένα από τα εργαλεία που ενθαρρύνουν τη βελτίωση της απόδοσης, διασφαλίζοντας την κινητοποίηση των εργαζομένων. Οι πρόσφατες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον, επιβάλλουν στις επιχειρήσεις ενεργή διερεύνηση του ανταγωνισμού, μελέτη εναλλακτικών μορφών παροχών, καθώς και προσαρμογή του υπάρχοντος πακέτου αμοιβών στα νέα δεδομένα της αγοράς προκειμένου να κρατήσουν ικανοποιημένους τους ανθρώπους τους.

Η άποψη ότι όσα περισσότερα προσφέρει μια εταιρεία στους εργαζόμενους, τόσο πιο ικανοποιημένοι είναι, φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι από τις πρωταρχικές ανάγκες των εργαζομένων και ειδικότερα των νεότερων γενεών. Τέτοιου είδους παροχές, οι οποίες ευνοούν την ψυχική ισορροπία και την ευεξία των εργαζομένων, υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο. Πιστεύω ότι μια εταιρεία οφείλει να είναι ενήμερη για τέτοιου είδους εξελίξεις, ώστε να παραμένει ανταγωνιστική και να προσελκύει ταλαντούχα στελέχη.

Banker’s review: Ποιες μέθοδοι εκπαίδευσης και ποια είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος στον τραπεζικό χώρο;

Αγγελική Χριστοφίδου: Oι νέες τεχνολογίες (e-learning, mobile-training, webex, net meetings, conference calls, teleconferencing, e-libraries) εξυπηρετούν την εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, διευκολύvoντας τα δίκτυα καταστημάτων και την εκπαιδευτική ενδυνάμωση γεωγραφικά απομακρυσμένων ομάδων εργασίας.

Επίσης, τα  εκπαιδευτικά προγράμματα που κερδίζουν έδαφος είναι εκείνα που υποστηρίζουν την όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένη αντιμετώπιση των συμμετεχόντων και προσφέρουν εξειδικευμένες θεματικές ενότητες στην κουλτούρα του οργανισμού. Επίσης, εκείνα που επιδιώκουν τη δέσμευση και την εκπαίδευση της διοίκησης, τα πιο διαρκή και εφαρμόσιμα αποτελέσματα με Αction Learnings και επαναληπτικές συνεδρίες feedback γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Ο συνδυασμός των μοντέρνων μεθόδων με τις παραδοσιακές αυξάνει την πιθανότητα να καλυφθεί ποικιλία γνωστικών αντικειμένων με διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους και η επιδιωκόμενη «αλλαγή» μετά την εκπαίδευση.


Banker’s review: Πόσο, κατά τη γνώμη σας, το coaching μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τραπεζικών στελεχών και εργαζομένων σε μια περίοδο ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα;

Αγγελική Χριστοφίδου: Το προσωπικό και το ομαδικό coaching είναι κατά την άποψή μου η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης των περιόδων αμφιβολίας και ύφεσης. Κι αυτό διότι ο «μαιευτικός» τρόπος που χρησιμοποιούν προϋποθέτει τη συναίνεση και τη δέσμευση για το αποτέλεσμα, προτρέπει στην ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία για υπερπήδηση των εμποδίων και στην αναζήτηση ανατροφοδότησης (feedback) από τους συνεργάτες.

Επιπλέον, συντελεί στη δημιουργία και διατήρηση υποστηρικτικού κύκλου δεδομένης της συναισθηματικής φόρτισης που προκύπτει σε αυτές τις περιόδους και το πιο σημαντικό συμβάλλει στην ανακάλυψη των προσωπικών ικανοτήτων του coachee, όχι μέσω διδαχής δοκιμασμένων τεχνικών, αλλά μέσω της συμβουλευτικής  μεθόδου.

Banker’s review: Θεωρείτε ότι στη δεδομένη στιγμή η χρήση του executive search είναι πολυτέλεια; Από την εμπειρία σας μπορεί, πράγματι, η συγκεκριμένη μέθοδος να βοηθήσει μια τράπεζα να αποφύγει το κόστος της λανθασμένης πρόσληψης ενός υψηλόβαθμου στελέχους;

Αγγελική Χριστοφίδου: Η χρήση του executive search δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται «πολυτέλεια». Η γνώση και η εμπειρία που έχουν συγκεκριμένες εταιρείες εξεύρεσης στελεχών στον τραπεζικό κλάδο είναι πολύτιμη και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην προσέλκυση ικανών στελεχών της αγοράς.

Σημαντικός παράγοντας είναι η καλή συνεργασία των δύο μερών (πελάτης-συνεργάτης), που θα στηρίξει την αναγνώριση αναγκών στελέχωσης. Από ένα χρονικό σημείο και μετά, η εταιρεία executive search γίνεται γνώστης αρκετών θεμάτων της επιχείρησης, όπως η εταιρική κουλτούρα, οι περιγραφές θέσεων εργασίας, η δομή και οι άνθρωποι, σε σημείο που μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει και να λειτουργήσει εκ παραλλήλου με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Η μακροχρόνια συνεργασία στελεχών εταιρειών εξεύρεσης στελεχών με τον τραπεζικό κλάδο μπορεί να διασφαλίσει τη στοχευμένη αναζήτηση υποψηφίων και να οδηγήσει σε επιτυχημένες προσλήψεις.

Banker’s review: Σε ποιο βαθμό οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές (HRMS, e-learning) έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων HR των τραπεζών;

Αγγελική Χριστοφίδου: Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού (Learning MS, Talent MS) διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και σε πληροφορίες, σε πρακτικές αξιολόγησης και ανάπτυξης σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων και σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας τη διάχυση της οργανωσιακής γνώσης. Επίσης, μειώνουν σημαντικά τους χρόνους διεκπεραίωσης, αρχειοθέτησης και αναφορών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δίνουν πρόσβαση και στους Προϊσταμένους για την αυτόνομη διαχείριση των ομάδων τους.

Με λίγα λόγια, τα τελευταία χρόνια τα HRMS έχουν βοηθήσει τις HR Διευθύνσεις να αποβάλλουν το γραφειοκρατικό χαρακτήρα, με τον οποίο μπορεί να είχαν συνδεθεί στο παρελθόν, και να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο δημιουργικά και πιο αποτελεσματικά, κοντά στους ανθρώπους αλλά και στη διοίκηση.