Σε μια εποχή που το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται υπό καθεστώς ισχυρών κλυδωνισμών, οι τραπεζικοί οργανισμοί αναπροσαρμόζουν τις στρατηγικές τους και νιώθουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη βελτιστοποίησης της οργάνωσης και αποδοτικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού τους.

Το ένθετο του Banker’s review που κρατάτε στα χέρια σας –και το οποίο υλοποιήθηκε με την πολύτιμη συνεργασία των συναδέλφων στο HR Professional-, στόχο έχει να αναδείξει τα κρισιμότερα σημεία της νέας στρατηγικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στους τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, μέσα από ένα συνδυασμό άρθρων για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τις διευθύνσεις HR των τραπεζών αλλά και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς συνολικά –όπως το Sales Training, το Coaching, τα προγράμματα EAP και Compensation & Benefits-,  καθώς και απόψεων στελεχών τραπεζών και εξειδικευμένων συμβούλων HR Management.