Αισιόδοξοι για το μέλλον εμφανίζονται οι επιχειρηματίες σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την έρευνα Global Entrepreneur Indicator (GEI), που πραγματοποίησε το Entrepreneurs’ Organization (EO) στο διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου 2016.

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία στο άμεσο μέλλον, αύξηση των προσλήψεων πλήρους απασχόλησης και άνοδος των προβλεπόμενων καθαρών εσόδων σύμφωνα με το 75,3% ων επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε σχετικά σταθερό σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, παρά το Brexit. Πιο αναλυτικά, το ποσοστό των επιχειρηματιών που ανέφερε αύξηση των κερδών τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο παρέμεινε ίδιο (59%), ενώ η εξάρτηση από πηγές δανεισμού σημείωσε άνοδο μόλις 1%, το ίδιο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, το 55% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι αυξήθηκαν οι προσλήψεις των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, κατά το ίδιο ποσοστό με τον Μάρτιο, ενώ αντίστοιχα οι προσλήψεις των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης μειώθηκαν από 48% σε 40%.