Εμφυτευτής νανοσυσκευών, συγκρουσιολόγος (ειδικός ανάλυσης και επίλυσης συγκρούσεων-διαφορών), χαρτογράφος ασθενειών και ειδικός πνευματικών δικαιωμάτων είναι ορισμένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος που αναμένεται να έχουν ζήτηση σε 15 χρόνια και τα οποία παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τη λίστα των επαγγελμάτων του μέλλοντος συμπληρώνουν, σύμφωνα με τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εμμανουήλ Γιαννακουδάκη, ειδικότητες όπως φροντιστές διαστημικών ταξιδιών, δορυφορικοχαρτογράφους (ειδικός στη λήψη και ανάλυση δορυφορικών γεωγραφικών σημάτων, χαρτών κτλ), ψυχογραφηματογράφος (ειδικός διάγνωσης προσωπικότητας μέσω έμπειρων συστημάτων), βιοπληροφορικός υλισμικού (μηχανικός βιολογικών υπολογιστών, αντικαταστάτης κυττάρων), εκμαιευτής γνώσης κτλ.