Οι επαγγελματίες ανθρωπίνου δυναμικού (HR) καλούνται πάντα μέσα σε έναν οργανισμό, να φροντίσουν πρωταρχικά τους εργαζομένους, παραμερίζοντας τις δικές τους προσωπικές ανάγκες. Αυτή είναι η φύση της δουλειάς τους, γεγονός που συχνά τους οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση (burnout).

Η επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τα τμήματα HR, καθώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά burnout παρουσιάζουν υψηλή αύξηση. Ως μέρος των αρμοδιοτήτων τους, οι επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού καλούνται να διαχειριστούν, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης, περιπτώσεις burnout. Όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, έτσι και οι ίδιοι οι επαγγελματίες στο HR, βιώνουν προκλήσεις στην επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητά τους, που οδηγούν σε κατακόρυφη αύξηση του στρες και της κόπωσης. Λειτουργώντας, όμως, οι ίδιοι ως οι σταθεροί «φροντιστές» όλων των υπολοίπων μέσα σε έναν οργανισμό, συχνά παραβλέπουν τις σωρευτικές επιπτώσεις, που ενδέχεται να επιφέρουν τα καθήκοντά τους στην υγεία τους.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Σύμφωνα με την έρευνα του Workvivo (δημοσιεύτηκε στο Forbes το 2022), σε δείγμα μεγαλύτερο από 520 επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, το 98% των εργαζομένων σε τμήματα HR εμφανίζει επαγγελματική εξουθένωση. Στην ίδια έρευνα αναδεικνύονται κάποιοι από τους βασικούς λόγους που τα στελέχη HR βιώνουν εξουθένωση και αυξημένο άγχος, καθώς το 73% πιστεύει ότι δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία ή τους πόρους για να κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά του, ενώ μόλις το 29% νιώθει ότι ο ρόλος του εκτιμάται πραγματικά από τον οργανισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με το 2023 Future of Working and Learning Report, τα στελέχη του HR κατέλαβαν την υψηλότερη θέση στην κατάταξη, μεταξύ άλλων επαγγελματιών, σε σχέση με τα επίπεδα burnout που βιώνουν, αλλά και σε σχέση με τις προκλήσεις εναρμόνισης της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους.

ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ
Εν μέσω των συνεχών αλλαγών της τελευταίας δεκαετίας, οι επαγγελματίες HR είναι οι αφανείς ήρωες που εργάζονται «πίσω από τα φώτα», με σκοπό την εξομάλυνση πιθανών προκλήσεων στο εργασιακό περιβάλλον, τη βιωσιμότητα του oργανισμού και την υποστήριξη των απαιτήσεων του σύγχρονου εργαζόμενου. Όλες οι αλλαγές που βιώνουμε, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον ρόλο του HR. Η πανδημία απλώς επιδείνωσε μία προϋπάρχουσα κατάσταση αυξημένου άγχους και κόπωσης, καθώς τα τμήματα HR πάντα ήταν -και παραμένουν- τα σημεία που δέχονται ισχυρές πιέσεις από πολλαπλές πηγές και που καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις όπως σημαντικές οργανωσιακές αλλαγές, βασικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας κ.λπ. Είναι οι άνθρωποι που καλούνται να εφαρμόζουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τη στρατηγική των οργανισμών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι παραμένουν με ενσυναίσθηση κοντά στους εργαζόμενους. Και καθώς ο ρόλος περιλαμβάνει τη φροντίδα των άλλων, συχνά είναι εύκολο να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό τους.

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ
Σημαντικό ρόλο στην φροντίδα της ευεξίας των επαγγελματιών HR, έχουν οι ίδιοι οι οργανισμοί. Επιβάλλεται να υπάρχει αυθεντική αναγνώριση της κρισιμότητας του ρόλου και των επιτευγμάτων τους από τις Διοικήσεις των οργανισμών, αλλά και η διασφάλιση ότι λαμβάνουν την υποστήριξη και τους απαραίτητους πόρους, για να ανταποκρίνονται σε όλες τις προκλήσεις της εργασιακής τους καθημερινότητας. Παράλληλα, η επένδυση σε διαχρονικές και εστιασμένες εκπαιδεύσεις ειδικά για τα τμήματα HR, σχετικά με τη σωματική και ψυχική ευεξία, την αποτελεσματική διαχείριση του άγχους, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την πρόληψη της κόπωσης, αποτελούν ζωτικής σημασίας δράσεις. Τέλος, η παροχή άμεσα προσβάσιμης και συνεχούς υποστήριξης σε θέματα ψυχικής υγείας, αλλά και η καθοδήγηση από ειδικούς για τη διαχείριση των προκλήσεων της καθημερινότητας, λειτουργεί προληπτικά και υποστηρικτικά στη διατήρηση υψηλών επιπέδων ευεξίας.