Το πρόγραμμα «Business Analysis Certificate» οδηγεί στις πιστοποιήσεις CBAP ή CCBA του International Institute of Busines Analysis (IIBA) με συνολική διάρκεια 40 ωρών σε περίοδο 10 εβδομάδων.

Πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα κάθε Τετάρτη απόγευμα 17:30-21:30 και ημερομηνία έναρξης 29/1/2014. Επιπρόσθετα, παρέχεται Εγγύηση Πιστοποίησης 100% κατά CBAP ή CCBA ή επιστροφή του κόστους εκπαίδευσης. Πληροφορίες: [email protected], 210-61.000.61 και www.12pm.gr.