Εξαιρετικά δυναμική είναι η πορεία του business unit e-talent Recruiting της με στόχο την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή στελεχών με ψηφιακές δεξιότητες Digital Transformation, Digital Marketing & eCommerce.

Ήδη μέσα στον Αύγουστο και Σεπτέμβριο η Convert Group στελέχωσε θέσεις σε 9 οργανισμούς που της ανέθεσαν έργα recruiting, όπως οι Aegean, Bodytalk, Clothing Distributions, Cosmobrands, Koolfly, MIGATO, Parabita, Pigogo και Pizza Fan για θέσεις eCommerce Managers, Web Analytics Manager, Head of Digital, eBusiness Development Manager & Community Managers.

«Η ζήτηση για στελέχη με ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα είναι εκρηκτική και εκτιμούμε ότι η Convert Group έχει την κλαδική τεχνογνωσία και την πλέον κατάλληλη δικτύωση σε έμπειρα αλλά και ανερχόμενα ταλέντα στο χώρο για να την καλύψει», δήλωσε ο Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO & Head of Consulting της Convert Group.