Μνημόνια συνεργασίας υπεγράφησαν μεταξύ της SAP Hellas, των Athens Information Technology (AIT) και ALBA Graduate Business School για τη συμμετοχή των τελευταίων στο πρόγραμμα SAP University Alliances.

Τα δύο ακαδημαϊκά αυτά ιδρύματα έρχονται να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το λογισμικό της SAP στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να καταρτίσουν επαγγελματικά τα στελέχη του αύριο. Μέσω του προγράμματος SAP University Alliances, τα συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα αποκτούν άμεση πρόσβαση στις λύσεις λογισμικού της SAP, δίνοντας την ευκαιρία σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές να αξιοποιήσουν πρακτικά τεχνολογικά εργαλεία και πόρους, μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών.

Παράλληλα, οι νέες συνεργασίες καταδεικνύουν την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία του ρόλου της τεχνολογίας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου ακαδημαϊκού προγράμματος. Μόλις δυο μήνες μετά την επίσημη έναρξη του προγράμματος στην Ελλάδα, οι συνεργαζόμενοι με τη SAP ακαδημαϊκοί οργανισμοί ανέρχονται ήδη στους τρεις, καθώς είχε προηγηθεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.