Με σύνθημα τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών τους και την αποτελεσματική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, οι Ρεβέκκα Πιτσίκα, Managing Partner και Γκέρτη Φίλη, Partner της People for Business καταθέτουν τη δική τους οπτική για την ποιοτική στελέχωση των επιχειρήσεων. Επιδίωξή της εταιρείας είναι να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην επιλογή και αξιολόγηση στελεχών. Υποστηρίζουν θερμά πως στις μέρες μας το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί ζωτικό στρατηγικό πόρο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ξεχωρίσουν. Για αυτό, παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις στο χώρο του HR και υιοθετούν εκείνες τις τακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες της.

<‘Σελίδα 1: Οι στόχοι της People for Business και η λειτουργία της’>
HR Professional: Πείτε μας λίγα λόγια για την People for Business.

Ρεβέκκα Πιτσίκα: Η People for Business είναι μια δυναμική εταιρεία επιλογής και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων και αποκλειστικών λύσεων σε κάθε βαθμίδα των εταιρειών πελατών μας. Με γνώμονα, πάντα, την υψηλή ποιότητα και την ταυτόχρονη μέγιστη ικανοποίηση της ενδιαφερόμενου και εταιρείας, ακολουθούμε μια δομημένη και πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης, που εκτυλίσσεται σε διάφορα στάδια.

Επιπλέον, υποστηρίζοντας έμπρακτα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων, ο ρόλος μας δε σταματά με την ολοκλήρωση κάθε τοποθέτησης. Πραγματοποιούμε τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους, μέχρι και τον όγδοο μήνα της εργασίας των επιλεγέντων, για να εξακριβώσουμε την απόδοση των εργαζομένων που έχουμε τοποθετήσει και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των πελατών μας, με την κάθε επιλογή.

Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να διευκολύνουμε τους συνεργάτες μας. Κάθε εταιρεία μπορεί να έχει έναν ατομικό κωδικό ηλεκτρονικής πρόσβασης στη βάση διαχείρισης των έργων μας – μέσω internet – και να ενημερώνεται, ανά πάσα στιγμή, για την πορεία του έργου που μας έχει αναθέσει. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο απλουστεύουμε το κανάλι επικοινωνίας, αλλά αποδεικνύουμε έμπρακτα τη φιλοσοφία με την οποία λειτουργούμε ως «business partners» κάθε επιχείρησης.

Γκέρτη Φίλη: Επιπλέον, για να μπορούμε να λειτουργούμε αποτελεσματικά, έχουμε στρατηγικά επιλέξει να μην εξειδικευόμαστε σε επιλογή στελεχών για κάποιο συγκεκριμένο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με αυτό τον τρόπο λειτουργούμε χωρίς δέσμευση σε κάθε αναζήτηση και αξιολόγηση, προστατεύοντας τα συμφέροντα των πελατών μας.

Η προσέγγισή μας είναι διαφορετική και ιδιαίτερη. Η επικοινωνία μας είναι ανοιχτή, ειλικρινής και στοχευμένη. Είμαστε εταιρεία «boutique» – κάθε έργο για εμάς είναι μοναδικό και διαφορετικό. Δεσμευόμαστε στην ποιοτική προσέγγιση και εξυπηρέτηση, λειτουργούμε ως συνεργάτες – και όχι ως «αλεξιπτωτιστές» – θεμελιώνοντας, έτσι, μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Οι υπηρεσίες που παρέχει η PfB στους επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και το όραμα και οι αξίες της εταιρείας’>
HR Professional: Ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η People for Business στους επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού;

Γκέρτη Φίλη: Εξειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών best – fit, τοποθετώντας πάντα «τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση». Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν την επιλογή, αξιολόγηση και τοποθέτηση στελεχών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας και συμβαδίζουν με την εσωτερική τους κουλτούρα. Η τεχνογνωσία μας, η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε, καθώς και το ανεπτυγμένο δίκτυο επαφών μας, μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε τα στελέχη που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προδιαγραφές της θέσης και στην κουλτούρα κάθε εταιρείας.

Ο ρόλος μας είναι η υποστήριξη του έργου των πελατών μας, με την επιλογή εκείνων των στελεχών, που θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Με άλλα λόγια, συμβάλλουμε στην επιτυχία τους, σε στενή συνεργασία με τους επαγγελματίες του HR ή -όπου δεν υπάρχει δομημένη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων- απ’ ευθείας με τη Διοίκηση και, βέβαια, με τους υπεύθυνους Τμημάτων.

Χειριζόμαστε τα έργα που αναλαμβάνουμε με απόλυτη εχεμύθεια, διακριτικότητα και επαγγελματισμό, διασφαλίζοντας, έτσι, κάθε εμπλεκόμενο.

Ρεβέκκα Πιτσίκα: Στο πλαίσιο της εξειδίκευσής μας σε θέματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού χειριζόμαστε έργα ως interim recruiters. Με άλλα λόγια, εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας, αναλαμβάνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση τις ανάγκες του συνεργάτη μας, την επιλογή και αξιολόγηση στελεχών, από τις εγκαταστάσεις του. Με αυτό τον τρόπο αφομοιώνουμε την κουλτούρα του, κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες, τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του και συμβάλλουμε αποτελεσματικότερα στην επένδυση που πραγματοποιεί στον ανθρώπινο παράγοντα.

Η αξιολόγηση υποψηφίων που έχει προεπιλέξει ο συνεργάτης μας αποτελεί, επίσης, κομμάτι του κορμού εργασιών μας. Με συγκεκριμένα τεστ δεξιοτήτων και επαγγελματικής προσωπικότητας (competencies’ assessment) καταλήγουμε στην περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ των υποψηφίων. Με αυτό τον τρόπο, ο συνεργάτης μας μπορεί να καταλήξει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για τον υποψήφιο που τελικά θα επιλέξει για την επιχείρησή του.

Η διαχείριση των βιογραφικών μιας εταιρείας, ο χαρακτηρισμός και η ταξινόμησή τους, αποτελούν ένα ακόμη τομέα δραστηριότητάς μας. Έμπειρα στελέχη μας αναλαμβάνουν να κατηγοριοποιήσουν τα βιογραφικά που λαμβάνει ένας πελάτης μας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

Λόγω της τεχνογνωσίας μας, είμαστε, επίσης, σε θέση να πραγματοποιούμε εξειδικευμένα σεμινάρια επιλογής στελεχών, που απευθύνονται στα στελέχη των συνεργατών μας. Οι επαγγελματίες του HR γνωρίζουν πώς να αξιολογούν έναν εργαζόμενο – είναι, όμως, πραγματικά σημαντικό να μπορούν να αξιολογούν ορθά και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που έχουν λόγο και ρόλο στη συγκεκριμένη διαδικασία.

HR Professional: Ποιο είναι το όραμα και οι αξίες της People for Business;

Ρεβέκκα Πιτσίκα: Επιδιώκουμε να δώσουμε μια διαφορετική διάσταση στην αξιολόγηση και επιλογή στελεχών. Πεποίθησή μας είναι πως, στις μέρες μας, το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί ζωτικό στρατηγικό πόρο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ξεχωρίσουν. Παρακολουθούμε στενά τις διεθνείς τάσεις στο χώρο του HR και υιοθετούμε τις τακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητές της. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε καθημερινά το σύστημα αξιών μας, πάνω στο οποίο βασίζεται η εταιρική μας κουλτούρα.

Κεντρική μας αξία είναι η ακεραιότητα, ώστε κάθε δράση μας να διέπεται από το ήθος που ανταποκρίνεται στην υψηλή ποιότητα των ατόμων που απαρτίζουν την εταιρεία μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι επιτυχημένες εταιρείες είναι μόνο εκείνες που προωθούν το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία. Έτσι, μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο, μοιραζόμαστε τις ικανότητές και τους πόρους μας για το καλό το δικό μας και των πελατών μας.

Σεβόμαστε κάθε άτομο. Δυναμώνουμε μέσα από πολιτικές ίσων ευκαιριών, ενώ, ταυτόχρονα, στηρίζουμε την ατομική ανάπτυξη. Βασικό συστατικό της επιτυχίας μας θεωρούμε το πνεύμα καινοτομίας των ανθρώπων μας το οποίο στηρίζουμε και το οποίο συμβάλλει στο να γίνουμε καλύτεροι. Ο επαγγελματισμός που χαρακτηρίζει κάθε μας ενέργεια αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας χτίζοντας, έτσι μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και τους υποψηφίους μας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Πού διαφοροποιείται η PfB σε σχέση με τις εταιρείες του ανταγωνισμού και τι είναι αυτό που αναζητά συνήθως μία επιχείρηση από έναν υποψήφιο’>
HR Professional: Πού διαφοροποιείται η People for Business σε σχέση με τις εταιρείες του ανταγωνισμού;

Γκέρτη Φίλη: Δεν είμαστε μία ακόμη εταιρεία επιλογής στελεχών. Είμαστε μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων, με όρεξη, γνώση και όραμα. Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε κάτι διαφορετικό στην αγορά εργασίας, βοηθώντας τόσο τους ενδιαφερόμενους στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων για μια επιτυχημένη πορεία, όσο και τους πελάτες μας, μετατρέποντας την τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία μας σε αξία, όφελος και εξοικονόμηση χρόνου.

Στην People for Business είμαστε έντονα ανθρωποκεντρικοί. Θέλουμε ο καθένας που έρχεται σε επαφή μαζί μας να αντιλαμβάνεται ότι ενδιαφερόμαστε πραγματικά να τον βοηθήσουμε να κερδίσει. Κάθε επαφή που κάνουμε θέλουμε να αποτελεί τη βάση για μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης. Χειριζόμαστε με την ίδια ευθύνη κάθε εταιρεία που μας εμπιστεύεται την επιλογή των στελεχών της και κάθε υποψήφιο που μας εμπιστεύεται τη διαχείριση της καριέρας του.

Επιμένουμε στο να καταλάβουμε ποιο είναι το πιο σημαντικό που αναζητά ο κάθε συμβαλλόμενος κάθε δεδομένη χρονική στιγμή και, παράλληλα, προσπαθούμε να βλέπουμε μακριά και να προτείνουμε κάθε φορά τις καταλληλότερες λύσεις. Για εμάς δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, υπάρχει διαφορετική οπτική γωνία. Είμαστε δίπλα στις εταιρείες πελάτες μας, για να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επένδυσή τους στο ανθρώπινο δυναμικό.

Μαζί αντιμετωπίζουμε τυχόν δυσκολίες, στο σύγχρονο, έντονα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Κάθε εταιρεία έχει έναν συγκεκριμένο σύμβουλο που χειρίζεται τα έργα για λογαριασμό της, που είναι δίπλα της πριν, κατά τη διάρκεια και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου. Είμαστε δίπλα στους υποψηφίους για να τους συμβουλέψουμε και να τους καθοδηγήσουμε, ώστε να κάνουν μια επαγγελματική επιλογή, που θα τους προσφέρει επιτυχία κι ευτυχία.

Επιλέγουμε στελέχη φιλόδοξα, προσγειωμένα και ευέλικτα, με όρεξη να εργαστούν και διάθεση για συνεχή μάθηση. Είμαστε μια εταιρεία ζεστή και ανθρώπινη, που προσπαθούμε να μην προσαρμοζόμαστε απλά στις αλλαγές, αλλά να τις προκαλούμε.

HR Professional: Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που αναζητά, πλέον, μια επιχείρηση από έναν υποψήφιο;

Ρεβέκκα Πιτσίκα: Πολλοί υποψήφιοι διαθέτουν πλέον όχι μόνο ένα πτυχίο, αλλά συχνά δύο, επαρκή γνώση ξένων γλωσσών και πιστοποιημένες γνώσεις υπολογιστών. Παρόλα αυτά, δε βρίσκουν πάντα την εργασία που επιζητούν ή δυσκολεύονται να κατακτήσουν τη θέση που στοχεύουν.

Στην πραγματικότητα, δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν έναν υποψήφιο -ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας που ψάχνει- και που σε αυτά εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό οι εργοδότες: ο επαγγελματισμός και το ήθος. Αυτό που διακρίνει έναν υποψήφιο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την εργασία του, ο τρόπος που «ζει» την εργασιακή του καθημερινότητα, το «modus operandi» στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.

Παράλληλα, καθώς οι συνθήκες και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς, η ευελιξία καθίσταται απαραίτητο, πλέον, χαρακτηριστικό για κάθε υποψήφιο. Παρατηρούμε, λοιπόν, ολοένα και πιο έντονα το φαινόμενο της μετακίνησης των στελεχών σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης. Οι συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας, η ανάγκη για διάχυση των γνώσεων, καθώς και η εισαγωγή ενός νέου τρόπου σκέψης στους διαφόρους επιχειρηματικούς κλάδους σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των πελατών, παραμένουν κύριοι καθοδηγητές αυτού του φαινόμενου.

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, απαιτείται διαρκής επιμόρφωση και προσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων και όχι μόνο. Χρειάζονται «ανοιχτά αυτιά» για να αφουγκράζεται κανείς τις αλλαγές πριν ακόμα συμβούν και να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις.

Στην People for Business, φροντίζουμε κάθε υποψήφιος που απευθύνεται σε εμάς να έχει την κατάλληλη καθοδήγηση, προκειμένου να βρει την εργασία που θα αναδείξει τα ταλέντα του. ‘Έτσι, σε στενή συνεργασία με το σύμβουλο που αναλαμβάνει την καριέρα του, συμμετέχει δωρεάν στο σύστημα αξιολόγησης που η People for Business έχει αναπτύξει. Κατά αυτό τον τρόπο, ο σύμβουλός μας αποκτά ξεκάθαρη εικόνα για το προφίλ του υποψηφίου και μπορεί, μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο επαφών μας και τη βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας, να του προτείνει την κατάλληλη θέση.

Για εμάς στην People for Business δεν υπάρχουν καλοί και κακοί υποψήφιοι – σκοπός μας είναι το ταίριασμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υποψηφίου με τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης και την κουλτούρα της συγκεκριμένης εταιρείας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση της αγορά εργασίας’>
HR Professional: Πώς επηρεάζει κατά την άποψή σας η οικονομική κρίση την αγορά εργασίας; Ακούμε συνεχώς όχι μόνο για μείωση νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για μείωση των υπαρχόντων.

Γκέρτη Φίλη: Το 2009 αναμένεται να είναι ένα έτος ασταθές, μη προβλέψιμο σε όλες του τις διαστάσεις. Καθοριστική περίοδο θα αποτελέσει το πρώτο τρίμηνο του 2009, που επιβεβαιώνονται οι κρατήσεις στον τουρισμό. Με δεδομένο τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει ο συγκεκριμένος κλάδος στην ελληνική οικονομία γίνεται εύκολα αντιληπτή η επίδρασή του στο σύνολο της οικονομίας. Ταυτόχρονα, έχουν, ήδη, επηρεαστεί άλλοι σημαντικοί κλάδοι, όπως ο χρηματοοικονομικός και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ίδια η κρίση μας δίνει σημαντική πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και μας καθοδηγεί ανάλογα. Παρατηρούμε, λοιπόν, όχι τόσο νέες θέσεις εργασίας – που σαφώς και υπάρχουν, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένους τομείς – όσο κυρίως μειώσεις, αλλά και αντικαταστάσεις υπαρχόντων στελεχών, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Οι απολύσεις δεν είναι κάτι σπάνιο ή μεμονωμένο, με συνέπεια τη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας στους εργαζόμενους.

Σε τέτοιες περιόδους κρίσης περιορίζονται σημαντικά οι δαπάνες και, συνήθως, η αρχή γίνεται από αυτές που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, η σωστή στελέχωση -το ταίριασμα του κατάλληλου υποψήφιου με την κατάλληλη θέση- αποκτά ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία: αποτελεί ισχυρή αμυντική επένδυση απέναντι στην κρίση.

Ο ρόλος μας σε αυτή την περίπτωση ενισχύεται σημαντικά τόσο για τις εταιρείες, όσο και για τους υποψήφιους. Η επένδυση που γίνεται από κάθε πλευρά αποκτά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Ρεβέκκα Πιτσίκα: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι ακόμα πιο προσεκτικές στην επένδυση που κάνουν στην επιλογή νέων στελεχών, με σκοπό την αύξηση της αξίας της επένδυσης που πραγματοποιούν, του «value for money». Το τελικό κόστος και οι εγγυήσεις ποιότητας που μπορεί και παρέχει η People for Business διασφαλίζουν το οικονομικότερο τελικό αποτέλεσμα, χωρίς «εκπτώσεις» σε θέματα ποιότητας. Με τη μεγάλη βάση υποψηφίων, τη βαθιά γνώση της αγοράς, τη χρήση της τεχνολογίας μέσω internet, που παρέχει έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση στον πελάτη για την πορεία του έργου, την κατάλληλη μεθοδολογία, τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, τις απαραίτητες συστάσεις και, βέβαια, την εγγύηση ποιότητας που παρέχουμε μετά την τοποθέτηση, είμαστε σε θέση να καλύπτουμε μέσα σε δύο εβδομάδες, για τις μεσαίες θέσεις και σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, για τις υψηλότερες διοικητικές θέσεις, τις ανάγκες του πελάτη μας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο πελάτης μας δεν έχει χάσει πολύτιμο χρόνο στην αναζήτηση στελεχών, που μπορούν άμεσα να ενσωματωθούν στην παραγωγική διαδικασία. Δεν έχει χρειαστεί να δαπανήσει χρήματα σε αγγελίες ή σε εξειδικευμένα εργαλεία αξιολόγησης. Οι επαγγελματίες του ΗR έχουν το χρόνο να επικεντρωθούν σε θέματα στρατηγικής σημασίας για την επιχείρησή τους.

Κάθε επιχείρηση που απευθύνεται στον ειδικό, στον εξειδικευμένο σύμβουλο επιλογής στελεχών, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίοδο των «ισχνών» αγελάδων – που τα περιθώρια για τυχόν λανθασμένες επιλογές είναι πραγματικά στενά – είναι τελικά μακροπρόθεσμα κερδισμένη, από άποψη κόστους και αποτελεσματικότητας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 5: Τα σχέδια της εταιρείας για το άμεσο επιχειρηματικό μέλλον’>
Γκέρτη Φίλη: Από την άλλη πλευρά, είναι πιο ασφαλές για τους ίδιους τους υποψήφιους να αναζητούν εργασία μέσα από μια αξιόπιστη εταιρεία επιλογής στελεχών. Πολλές θέσεις δεν ανακοινώνονται απευθείας στην αγορά εργασίας, για διάφορους λόγους, ενώ παράλληλα, η καθοδήγηση και η πληροφόρηση που λαμβάνουν από τον αρμόδιο σύμβουλο συντελούν στην καταλληλότερη επιλογή, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο, όπως αυτή που διανύουμε. Ένας σύμβουλος μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις στον υποψήφιο και να τον βοηθήσει να τις αξιολογήσει καλύτερα, με βάση τις δεξιότητες, την εμπειρία αλλά και τις ανάγκες του, καθώς επίσης να τον ενημερώσει για την εξέλιξη και την κίνηση της αγοράς εργασίας.

Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι οι κρίσεις περνούν, αλλά οι άνθρωποι μένουν. Επιπλέον η αναζήτηση μέσω συμβούλου εξασφαλίζει την εχεμύθεια. Πολλά στελέχη δεν αισθάνονται ασφάλεια να εκτίθενται απευθείας στην αγορά εργασίας – για αυτό και παρατηρούμε συχνά υποψήφιοι να μην αποτείνονται απευθείας σε εταιρείες, όσο δυνατό brand name κι αν έχουν, αλλά να εμπιστεύονται την υποψηφιότητά τους, αποκλειστικά και μόνο, σε εταιρείες επιλογής στελεχών.

Στην People for Business, για να διασφαλίσουμε την εχεμύθεια από κάθε πλευρά, παρέχουμε στις εταιρείες συνεργάτες μας τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συνεντεύξεις στα στελέχη που τους προτείνουμε σε δικούς μας, ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

HR Professional: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το άμεσο επιχειρηματικό μέλλον;

Ρεβέκκα Πιτσίκα: Στην People for Business είμαστε ένα περιβάλλον απαιτητικό. Καθένας από εμάς και όλοι μαζί, ως αδιαίρετη ομάδα, με κοινό στόχο και όραμα επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη.

Μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας, επιθυμούμε να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι στην επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων, σε κάθε στάδιο και μορφή συνεργασίας με τις εταιρείες που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας.

Κάθε αποκλειστική συνεργασία αποτελεί για εμάς μια πρόκληση που ανεβάζει τον πήχη ψηλότερα για όλους μας. Και αν για κάποιους μια τέτοιου είδους συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει κλίμα εφησυχασμού, για εμάς αποτελεί πάντα μια επιπλέον ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την κουλτούρα και τις δομές λειτουργίας του πελάτη μας. Πιστεύουμε στον υγιή ανταγωνισμό και για το λόγο αυτό δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε και να είμαστε δημιουργικοί και διαφορετικοί Στόχος μας ένας και μοναδικός: να έχουμε ευτυχισμένους πελάτες και ευτυχισμένους υποψηφίους.
<‘here’>