Οι επιχειρηματίες έχουν πάνω από τις διπλάσιες πιθανότητες να προχωρήσουν σε προσλήψεις, σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες (corporates), σύμφωνα με τα αποτελέσματα ετήσιας έρευνας της Ernst & Young για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, Global Job Creation Survey 2016.

Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι οι επιχειρηματίες που μετασχηματίζουν δραστικά τις αγορές στις οποίες λειτουργούν, αλλάζοντας μερικούς ή και όλους τους κανόνες τους, αλλά και οι καινοτόμοι επιχειρηματίες, που δημιούργησαν ένα νέο προϊόν, υπηρεσία ή εμπορικό σήμα την τελευταία χρονιά, αυξάνουν το προσωπικό τους ταχύτερα από τους παραδοσιακούς επιχειρηματίες. Περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες (59%) από 12 σημαντικές αγορές, εκτιμούν ότι θα αυξήσουν το προσωπικό τους μέσα στο 2016, ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο 47% του 2015.

Επιπλέον, το ποσοστό των επιχειρηματιών που σχεδιάζει να προχωρήσει σε προσλήψεις φέτος, είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο μεταξύ των μεγάλων εταιρειών (corporates) (28%). Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αναμενόμενες μεταβολές στο εργατικό δυναμικό για το 2016, οι επιχειρηματίες αναμένουν να αυξηθεί το συνολικό εργατικό δυναμικό τους κατά 9,3%, ενώ εκτιμούν ότι το 12% των νέων προσλήψεων θα αφορά νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Τέλος, κινητήρια δύναμη των προσλήψεων αποτελεί η ενισχυμένη εμπιστοσύνη ως προς την πορεία των τοπικών αγορών (67%), αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας (72%).

Ωστόσο, σημειώνονται ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις ανά χώρα και περιοχή. Αυξημένη εμπιστοσύνη στην τοπική και τη διεθνή οικονομία καταγράφεται στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Βραζιλία, τη Γαλλία και την Αυστραλία. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη τόσο στην τοπική, όσο και τη διεθνή οικονομία, έχει μειωθεί στην Κίνα, την Ινδία, την υποσαχάρια Αφρική, τη Γερμανία και την Ιαπωνία.