Διάκριση Επιχειρηματικής Αριστείας απέσπασε η φαρμακευτική εταιρεία Janssen Ελλάδος, στα Salus Index 2017.

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen Ελλάδος, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Μάκης Παπαταξιάρχης, ο οποίος δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που η Janssen Ελλάδος λαμβάνει αυτή την επιχειρηματική διάκριση, τα κριτήρια της οποίας είναι πολλαπλά και όχι μόνο οικονομικά. Βασίζονται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη και το ανθρώπινο δυναμικό. Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικές προτεραιότητες της εταιρείας μας και τα υπηρετούμε με ακεραιότητα και απόλυτο σεβασμό, έχοντας πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας τον ασθενή, την καινοτομία, αλλά και τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου».