Πόση σημασία παίζει και τι βαρύτητα δίνουμε οι Σύμβουλοι Επιλογής Στελεχών στον παράγοντα επιχειρηματική ηθική;

Ειδικά σε μία περίοδο κρίσης όπου τα έργα Επιλογής Στελεχών είναι αναμφισβήτητα λιγότερα, τα όρια μεταξύ δεοντολογικού και αντιδεοντολογικού στενεύουν όλο και περισσότερο. Ενδεχομένως πολλοί από εμάς να έχουμε αμφιταλαντευτεί για το εάν θα πρέπει να αναλάβουμε κάποιο έργο σκεπτόμενοι το κατά πόσο αυτό συμβαδίζει με τους κανόνες του fair play και τον κώδικα δεοντολογίας μας.

Ιστορικά τουλάχιστον οι απόψεις γύρω από τους δεοντολογικούς κανόνες του κλάδου διίστανται. Για παράδειγμα, το 1989 ο Nash είχε ισχυριστεί ότι ο κλάδος Επιλογής Στελεχών μπορεί να αποτελεί μία αντιδεοντολογική επιχειρηματική πρακτική διότι κατά τη γνώμη του ενθάρρυνε ανταγωνιστές του ίδιου κλάδου να «κλέβουν»  στελέχη ο ένας από τον άλλον.

Κάποια χρόνια αργότερα, το 1997, ήρθε η απάντηση της  Sternberg η οποία υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι ιδιωτική ιδιοκτησία των εταιρειών και ως εκ τούτου, το να τους προσεγγίζει κάποιος ανταγωνιστής, προσφέροντας καλύτερους όρους και συνθήκες δεν πρέπει να θεωρείται αντιδεοντολογικό. Αντίθετα αυτή η πρακτική θεωρείται ως αποδεικτικό στοιχείο μιας υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας κατά τη γνώμη της.

Τελικά λοιπόν ποια είναι η πραγματική ουσία του ζητήματος; Είναι δεοντολογικό να αναζητούν οι Σύμβουλοι Επιλογής Στελεχών υποψηφίους σε εταιρείες ανταγωνιστών των πελατών τους ή ακόμα και σε εταιρείες των ίδιων των πελατών τους; Πώς μπορεί η διαδικασία αναζήτησης και οι πρακτικές αξιολόγησης να διεξάγονται με ηθικό τρόπο;

Η επιχειρηματική ηθική επιβάλει να παρέχονται και να παρουσιάζονται – τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας –  ολοκληρωμένες και έγκυρες πληροφορίες στους υποψηφίους για τις εταιρείες/πελάτες και στις εταιρείες/πελάτες για τους υποψηφίους αντίστοιχα, καθώς έτσι μόνο αποφεύγονται δαπανηρά λάθη. Επίσης είναι σημαντικό να εξετάζονται όχι μόνο οι γνώσεις και η εμπειρία των υποψηφίων, αλλά και η συμβατότητα του εργασιακού τους στυλ και της προσωπικότητάς τους με την κουλτούρα της επιχείρησης που θα εξασφαλίσει μία μακροχρόνια συνεργασία.

Επιπλέον, όπως προβλέπει και το «Οff – Limits Guarantee» οφείλουν οι Σύμβουλοι Επιλογής Στελεχών να απέχουν από την προσέγγιση  εργαζομένων στις εταιρείες πελατών τους για ένα χρονικό διάστημα, συνήθως τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση ενός έργου Επιλογής. Είναι η ηθική υποχρέωση του Συμβούλου να τηρεί την περίοδο off-limits αλλά και να ενημερώνει τον κάθε πελάτη του για τα «off-limits» που ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσουν την αναζήτηση και επιλογή υποψηφίων.

Τέλος, θα επιτρέψουμε στην κρίση να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και να αλλοιώσει τις αξίες μας; Είναι προς όφελος όλων να διατηρηθούν οι κανόνες δεοντολογίας – και του κλάδου Επιλογής Στελεχών, και των εταιρειών που απευθύνονται σε εμάς για την τεχνογνωσία μας και των υποψηφίων που μας εμπιστεύονται να τους συμβουλεύουμε για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

TAPLOW HELLAS LTD
Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
T: +30 210 6753471, F: +30 210 6753470
E:
[email protected], W: www.taplowgroup.gr.