Η Cezanne Software ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα.

Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία Cezanne Software Hellas Α.Ε. θα εστιάζει αποκλειστικά στην υλοποίηση και την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης ανθρωπίνου κεφαλαίου της Cezanne Software, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κώστας Καδής, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της νέας εταιρείας, μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Τα πληροφοριακά συστήματα HR της Cezanne, τα όποια είναι 100% web-based, έχουν σπονδυλωτή και ευρεία λειτουργικότητα και αποδεδειγμένη ικανότητα να υποστηρίζουν διεθνείς επιχειρήσεις σε πολύγλωσσο περιβάλλον, αποτελούν την ιδανική λύση για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά».

Η νέα εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, θα υλοποιεί και θα υποστηρίζει τις λύσεις HR της Cezanne, σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.