Το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα «Επιχειρώ 2009», στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι ηλικίας 18 έως 39 ετών και οι γυναίκες μέχρι 55 ετών, ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου.

Η πρώτη του φάση του προγράμματος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουνίου και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια από 30.000 μέχρι 200.000 ευρώ και η επιδότηση ανέρχεται στο 50% ενώ οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις, προβολή, τεχνογνωσία κ.ά. Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των προτάσεων είναι η μορφή του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. θέσεις εργασίας, ύπαρξη έδρας κ.τλ.), το προϊόν (π.χ. καινοτομία, κλάδος κ.τλ.) και η αγορά δραστηριοποίησης.

Πηγή: Ημερησία