Η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, υπέγραψε απόφαση με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης 6.000 νέων ελευθέρων επιστημόνων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το πρόγραμμα αφορά νέους γιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους και μηχανικούς απόφοιτους Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών και προσφέρει ποσό επιχορήγησης 15.000 ευρώ ανά άτομο. Παράλληλα, με άλλες αποφάσεις που υπογράφηκαν από την Φ. Πάλλη – Πετραλιά, εγκρίθηκαν και προωθούνται για υλοποίηση  δύο προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, που θα καλύπτουν συνολικά 7.000 νέους άνεργους, στους τομείς του Πολιτισμού και της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας.

Πηγή: ΕΜΕΑ Business