Σε πλήρη ισχύ είναι το νέο επίδομα παιδιού που αντικατέστησε τα οικογενειακά επιδόματα καθώς την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), για τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης.

Σε πρώτη φάση, προκαταβολή του νέου επιδόματος παιδιού ως το τέλος Μαρτίου του 2018 με βάση τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 και δήλωσαν το 2017, θα λάβουν οι οικογένειες που έχουν 1, 2, 3 ή/και περισσότερα παιδιά. Μόλις υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις του 2018, θα γίνει συμψηφισμός στα ποσά που έλαβαν για το πρώτο δίμηνο του 2018 και είτε θα επιστρέψουν είτε θα λάβουν την ανάλογη διαφορά επιδόματος, ανάλογα με το εισόδημα του προηγούμενου έτους. Τέλος, η πληρωμή του επιδόματος από τρίμηνη γίνεται δίμηνη.