Δίπλα στους ανέργους το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων.

Όσοι λοιπόν διαθέτουν κάρτα ανεργίας την οποία ανανέωσαν πρόσφατα ενημερώνει τους ανέργους, μπορούν να ανταποκριθούν στα επιδοτούμενα προγράμματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών του υπουργείου Εργασίας.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 100 ώρες με επιδότηση 5 ευρώ/ώρα μικτά (500 ευρώ στο σύνολο). Κι εκτός αυτού οδηγούν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων από ποικίλους αναγνωρισμένους φορείς. Την επιταγή κατάρτισης δίνει το Υπουργείο Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα: voucher.gov.gr, ώστε να καταγραφούν στα μητρώα του υπουργείου. Παράλληλα μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το νέο σύστημα παρακολούθησης ενός επιδοτούμενου προγράμματος με επιταγή κατάρτισης.