Ένα δωρεάν ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιακής ένταξης για 15 ωφελούμενους με αντικείμενο το «Certificate in Digital Marketing» ξεκίνησε στις 5 Μαΐου το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ της ActionAid Hellas, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 3 μηνών, έχει ως στόχο οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένη κατάρτιση σε όλους τους κύριους τομείς του digital marketing, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν μια θέση στον χώρο ως junior digital marketers, αλλά και να τοποθετήσουν τη δική τους επιχείρηση στον ψηφιακό κόσμο.

Έτσι, θα καλυφθούν γνωστικά αντικείμενα όπως: ψηφιακή διαφήμιση, SEO, Websites & e-shops, Online Sales, Content Marketing, Mobile Marketing, E-mail Marketing, Crisis Management & Communication, Growth Marketing, Στρατηγική και δημιουργία digital marketing plan.

Σημειώνεται ότι το Certificate in Digital Marketing τελεί υπό την αιγίδα του Hellenic American University, με περισσότερους από 18 εκπαιδευτές – επαγγελματίες της αγοράς, ενώ περιέχει ένα σημαντικό μέρος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας από πιστοποιημένους coaches και experts, φτάνοντας συνολικά τις 145 ώρες.