Υπεγράφησαν από την υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σοφία Καλαντζάκου, οι υπουργικές αποφάσεις του έτους 2009 για την επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας επικινδυνότητας που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων, προκειμένου οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας.

Πηγή: Emea Business Monitor