Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Certified Blockchain Professional (C|BP) for Developers and Business Technology Professionals παρουσιάζει το IIB Council, με σκοπό να βοηθήσει τους επαγγελματίες να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες απαιτήσεις, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία διεθνών προτύπων της τεχνολογίας Blockchain.

Το πρόγραμμα διαρκεί από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου, με εκπαιδευτή τον ειδικό στο Blockchain και μέλος του Hellenic Blockchain Hub Γιώργο Πάνου, και απευθύνεται σε developers, programmers, coders που έχουν βασικές γνώσεις γλώσσας προγραμματισμού και τεχνικών γνώσεων.

Σημειώνεται ότι η Πιστοποίηση C|BP, που αποκτάται με την ολοκλήρωσή του προγράμματος, περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες γνώσεων και δεξιοτήτων (ανάπτυξη, εφαρμογή και στρατηγική του Blockchain), ενώ οι φοιτώντες αποκτούν πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις αυτής της τεχνολογίας και των εφαρμογών της.