Το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου για τα πρόσφατα φορολογικά μέτρα, διοργάνωσε εσπερίδα με θέμα: «Οι κύριες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα μετά την ψήφιση του νόμου για την Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε συνθήκες οικονομικής κρίσης».

Από την εκδήλωση προέκυψε ότι το ελληνικό φορολογικό σύστημα, παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να πάσχει από σημαντικές και κυρίως χρονίζουσες στρεβλώσεις, όπως το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τους φορολογικούς έλεγχους πχ. α. η πρόβλεψη για την παραγωγικότητα κάθε δαπάνης που είναι ασαφής, στο ποιός την κρίνει και με ποια προσόντα, που είναι καθαρά θέμα υποκειμενικής κρίσης, β. οι περιοδικές και χωρίς πρόστιμα ρυθμίσεις φορολογικών υποθέσεων-παραβάσεων, σε σχέση με τις σωστές και φορολογικά ελεγμένες εταιρείες που οι προσαυξήσεις καταβάλλονται στο ακέραιο και έτσι δεν υπάρχει η αίσθηση της φορολογικής δικαιοσύνης, γ. η ύπαρξη του ΚΒΣ ενός απαρχαιωμένου, μοναδικού στην Ευρώπη συστήματος, που εμποδίζ ει την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Υπάρχουν σαφώς πιο αυτοματοποιημένα και ολοκληρωμένα μηχανογραφικά συστήματα, που μπορούν να οργανώσουν και να ελέγξουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε εταιρείας, κυρίως μέσω του προληπτικού και εστιασμένου ελέγχου. Η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος taxis είναι επιβεβλημένη.

Το φορολογικό σύστημα στηρίζεται, εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια, στο ίδιο τότε σκεπτικό της καταστολής της φοροδιαφυγής με πληθώρα διατάξεων, που διαρκώς και περιοδικώς μεταβάλλονται ανάλογα με τις εισπρακτικές προτεραιότητες και ανάγκες.

Η μη ύπαρξη κάποιου σταθερού φορολογικού πλαισίου, είναι σαφώς αποτρεπτική πολιτική για οποιαδήποτε σοβαρή επένδυση στη χώρα μας. Για αυτόν κυρίως το λόγο, υπάρχει δυστυχώς σταθερή από-επένδυση στη χώρα μας τα τελευταία 20 έτη. Χρειάζεται μία πραγματική συνολική φορολογική μεταρρύθμιση με ένα κατανοητό και απλό στην εφαρμογή του νομοθέτημα και με σαφείς κανόνες, με στόχευση στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο, αλλά και με αυστηρά κλιμακούμενες και εκ των προτέρων γνωστές ποινές και προβλέψεις σε κάθε παραβίασή του, σε συνδυασμό με την σχετική αναπτυξιακή νομοθεσία και προοπτική των επενδύσεων.