Εγκαινιάστηκε και επισήμως στις 22 Σεπτεμβρίου η έναρξη της λειτουργίας της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του CEO Clubs Greece. Τη νέα αυτή πρωτοβουλία ανέπτυξαν οι δύο εμπνευστές του προγράμματος, Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρυτής και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, και Πολυδεύκης Λουκόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Signify Hellas και Vice President, Education & Learning του CEO Clubs Greece.

Μαζί τους ήταν και ο Διευθυντής του Board Practice and Directorship Development program Andrew Kakabadse, καθηγητής διακυβέρνησης και ηγεσίας στο Henley Business School, Πρόεδρος του Heney Directors’ Forum, και επίτιμος καθηγητής στο Cranfield University, και ο Μιχάλης Οικονομάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πέτρος Πετρόπουλος και Practitioner Chairman στο Board Practice and Directorship Development Program. Όπως αναφέρθηκε, το School of Leadership Practice είναι μία εκπαιδευτική πλατφόρμα που σκοπό έχει τη δημιουργία σειράς προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs.

Τα προγράμματα αυτά θα προσφέρονται με πιστοποίηση, αποκλειστικά στα μέλη του Club, και θα κινούνται γύρω από την ευρύτερη θεματική της πρακτικής της ηγεσίας, ενώ θα στηρίζονται στη φιλοσοφία της δια βίου μάθησης και στην ανάμειξη ενός εκπαιδευτικού curriculum με στοιχεία τόσο θεωρίας όσο και πράξης. Τέλος, παρουσιάστηκε το περιεχόμενο του πρώτου προγράμματος, το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου και θα εστιάζει στις πρακτικές και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία ενός διοικητικού συμβουλίου.