Διευθυντές ΕΚΕ από 6 χώρες και διάφορους επιχειρηματικούς τομείς συμμετείχαν στην επίσκεψη συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) που έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου στο Λονδίνο και διοργανώθηκε από το CSE και τη Lloyds TSB στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας.

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή γνώσης για  την ΕΚΕ και τη χρήση του συστήματος EFQM για την ΕΚΕ, βασιζόμενη στην περίπτωση μελέτης της Lloyds. Η Κάρτα Μέτρησης Στρατηγικής Απόδοσης για την ΕΚΕ της Lloyds TSB, που αναπτύχθηκε από το CSE, εγγυάται την πλήρη ενσωμάτωση δεικτών Εταιρικής Ευθύνης στην Επιχειρησιακή Στρατηγική από την πρώτη μέρα. Είναι ένα σύστημα το οποίο αναγνωρίζει, μετράει, διευθύνει και εκθέτει πάνω σε βασικές προτεραιότητες της Εταιρικής Ευθύνης, παρατάσσοντας τη στρατηγική της Εταιρικής Ευθύνης με την απόδοση της επιχείρησης και τον εξωτερικό έλεγχο.