Την Πέμπτη 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Great Practices Forum στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑΠ.

Ο Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος και η Isabelle Moser, Chief People Officer, υποδέχθηκαν τους συμμετέχοντες στις καινούργιες εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Λεωφόρο Αθηνών. Με σύντομη αναφορά στην επιχειρηματική στρατηγική του ΟΠΑΠ προς την επίτευξη του Οράματος 2020, ο D. Cope επεσήμανε τη σπουδαιότητα της εταιρικής κουλτούρας στο ταξίδι αλλαγής που έχουν ξεκινήσει από το 2016, καθώς αυτή έχει ορισθεί ως ένας από τους βασικούς της πυλώνες.

Η I. Moser έκανε λόγο για τις 4 αξίες που μετουσιώνουν την εταιρική κουλτούρα και δεν είναι άλλες από τη Διασκέδαση, τον Δυναμισμό, το Πάθος και την Ακεραιότητα. Η ίδια σημείωσε ότι οι αξίες αυτές προέκυψαν από τους ίδιους τους ανθρώπους του ΟΠΑΠ έπειτα από συναντήσεις και workshops που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 2 μηνών με εργαζομένους από διάφορες ομάδες του ΟΠΑΠ.

Στη συνέχεια η ομάδα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ώστε οι 1.200 εργαζόμενοί τους να δηλώνουν υπερήφανοι και να κατατάσσουν τον Όμιλο στις εταιρείες με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Χαρμαντζή, Talent Acquisition Team Head ανέλυσε τις πρακτικές που περιλαμβάνονται στον τομέα της Προσέλκυσης.

Η Αιμιλία Στέλιαρου, Learning & Development Team Head, ανέπτυξε με τη σειρά της τις πρακτικές που έχουν διαμορφώσει για την Ανάπτυξη των εργαζομένων πραγματοποιώντας ειδική αναφορά στην Οpapacademy, η οποία λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2017. Αναφορικά με τη Διατήρηση των εργαζομένων και τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό έκαναν λόγο η Μπέττυ Γιώγα, Total Rewards & Employee Relations Team Director και η Πία Καϊκτσάκη, Facilities Management Team Director.

Τέλος, η Ντόρα Οικονόμου, Internal Communications & Engagement Team Director, αναφέρθηκε στις πρακτικές που εντάσσονται στον πυλώνα της Δέσμευσης των εργαζομένων και όλες τις ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί για αυτήν. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ομίλου.