Την υποχρέωση επιστροφής μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023 του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν αναλαμβάνουν πλέον όσες επιχειρήσεις δεν τήρησαν τους όρους που προέβλεπε η νομοθεσία και ειδικότερα εκείνες που δεν τήρησαν τον όρο διατήρησης του προσωπικού (με εξαίρεση τις οριακές περιπτώσεις πρόσληψης και απόλυσης που παρατηρείται διαφορά μερικών ημερών, έως και μήνα). Αυτό προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που έχει σαν στόχο να επιλύει προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την Εργάνη και σχετίζονται με τον όρο της τήρησης του προσωπικού. Μεταξύ άλλων, η κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης, προβλέπει τα εξής:

  1. Για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά τη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος Εργάνη, πλέον θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός, που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, εάν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν ποσά προς επιστροφή, θα διαγραφούν τα ποσά και θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελουμένους.
  2. Παρατείνεται έως τις 31/01/2023 η επιστροφή του συνόλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και μάλιστα εντόκως.
  3. Παρατείνεται έως τις 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις-δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Όσες δεν το πράξουν θα κληθούν επίσης να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού.
  4. Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και έχουν τηρηθεί οι όροι διατήρησης του προσωπικού, παρέχεται η έκπτωση 15% στην περίπτωση που καταβληθεί το ποσό εφάπαξ.