Τη δυνατότητα για ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και soft skills δίνει στους νέους η AIESEC Ελλάδος με τη διοργάνωση, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, του YouthSpeak Forum, με δωρεάν συμμετοχή, στην Αθήνα στις 7 Μαρτίου, στο Μουσείο Μπενάκη και, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Μαρτίου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, το YouthSpeak Forum είναι μια εκδήλωση που έχει δημιουργηθεί από νέους για νέους, με φετινό θέμα το «Unmute», δηλαδή το πώς μπορούν να βγουν οι νέοι από την κατάσταση «Mute» στην οποία βρίσκονται και να κινητοποιηθούν για ένα καλύτερο αύριο. Σημειώνεται ότι οι παρευρισκόμενοι θα έρθουν σε επαφή με κορυφαίους επιχειρηματίες, ηγέτες και οργανισμούς που καλούνται να μοιραστούν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, θα αλληλεπιδράσουν με άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα και θα ανακαλύψουν τη σημασία και τον σκοπό των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.