Εκστρατεία ενημέρωσης εργαζομένων και εργοδοτών ξεκινάει η Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Στην κατεύθυνση αυτή, η Αρχή δημιούργησε έναν περιεκτικό οδηγό αντιμετώπισης του φαινομένου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ο εν λόγω οδηγός εξηγεί το τι είναι βία και παρενόχληση, αλλά και το πού μπορεί αυτή να εκδηλωθεί, ενώ ενημερώνει τα θιγόμενα πρόσωπα για τα δικαιώματά τους, αλλά και τις υποχρεώσεις του εργοδότη. Παράλληλα, τονίζει την Απαγόρευση των αντιποίνων και παραθέτει τους τρόπους υποβολής ανώνυμης ή επώνυμης καταγγελίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διανομή του οδηγού στους χώρους απασχόλησης θα γίνεται από Επιθεωρητές Εργασίας, κατά την πραγματοποίηση ελέγχων, ενώ η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας.