Προχωράει η μετεξέλιξη του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας (που αποτελεί μια από τις βασικές τομές του ν. 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας) μετά την έγκριση των πέντε μελών, που θα απαρτίζουν το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Πρόκειται για τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρο Λύτρα, τον οικονομολόγο και πρώην Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΝΥΑΕ, Μηνά Αναλυτή, τους οικονομολόγους Αφροδίτη Μακρυγιάννη και Γιώργο Πελεκανάκη και την δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Μαρία Σικαλοπούλου. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την επιλογή του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, με ανάλογη διαδικασία.

Στη συνέχεια, ο Διοικητής με απόφασή του (που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ) εκδίδει τον Οργανισμό της Επιθεώρησης Εργασίας, που θα περιγράφει την διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, τις αρμοδιότητές τους κ.λπ. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Μετά την έκδοση του Οργανισμού, ο Υπουργός Εργασίας θα εκδώσει Διαπιστωτική Πράξη για την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας. Από την έναρξη λειτουργίας της, η Επιθεώρηση Εργασίας καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΣΕΠΕ. Η διαδικασία της «μετάπτωσης» αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τους πρώτους μήνες του 2022. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας οι αρμοδιότητές της ασκούνται από το ΣΕΠΕ.