Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η υποδηλωμένη εργασία στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, παρά την εφαρμογή την ψηφιακής κάρτας εργασίας, σε ορισμένες βέβαια κατηγορίες εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Αρχής, έως το τέλος Αυγούστου είχαν πραγματοποιηθεί 47.811 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 9.966 κυρώσεις, με το συνολικό ποσό των προστίμων να ανέρχεται σε 27,5 εκατ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2023 δείχνουν ότι η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων διενήργησε 25.700 ελέγχους και επέβαλε 7.236 κυρώσεις, ενώ 18.332 έλεγχοι έγιναν από την Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας, που επέβαλε 2.185 κυρώσεις και 3.779 ελέγχους πραγματοποίησαν οι Ειδικοί Επιθεωρητές, οι οποίοι επέβαλαν 545 κυρώσεις.

Τέλος, σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων, φαίνεται ότι τη μεγαλύτερη παραβατικότητα εμφανίζουν οι κλάδοι της Μεταποίησης Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Ένδυσης και Βιομηχανίας δέρματος (28,5%), Μεταποίησης Υπόλοιπες Δραστηριότητες (15,1%), Επισκευής Μηχανοκίνητων οχημάτων και Μοτοσυκλετών (15%), οι Κατασκευές (11,8%), οι Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών (11%) και οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Εστίασης (9,4%), συγκριτικά με τον μέσο όρο που ανέρχεται στο 7,6%.

Παρά τα παραπάνω, το Υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί με την εφαρμογή της διάταξης του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που αυξάνει το πρόστιμο για την υποδηλωμένη εργασία, στα 10.500 ευρώ, καθώς και με την καθολική χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.