Ο γενικός μέσος όρος επιτυχίας των μαθητών της PwC Academy στην Ελλάδα που παρακολουθούν τον επαγγελματικό τίτλο ACCA, ανέρχεται στα 72% για την εξεταστική του Δεκεμβρίου 2009.

Οι μαθητές της PwC Academy, ξεπέρασαν κατά πολύ τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυχίας ο οποίος ανέρχεται μόλις στο 49,2%.

Το ποσοστό επιτυχίας σε επιμέρους μαθήματα του ACCA, άγγιξε πολύ υψηλά επίπεδα, όπως το μάθημα «F3 Financial Accounting» (Χρηματοοικονομική Λογιστική) το οποίο πέρασαν επιτυχώς το 95 % των μαθητών της PwC Academy. Επαγγελματικοί τίτλοι όπως το ACCA παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση από τις επιχειρήσεις που οφείλεται στη σημαντική πρακτική που προσφέρουν, στην παγκόσμια αναγνώρισή τους αλλά και στη συνεχή ανανέωσή τους όσον αφορά τη διδακτέα ύλη, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις τρέχουσες πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και του επαγγέλματος. Η ποιότητα των υπηρεσιών της PwC Academy επιβεβαιώνεται από τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει ως εγκεκριμένος εκπαιδευτικός συνεργάτης από τα διεθνή επαγγελματικά σώματα ACCA, ICAEW, CFA, EDI.

Συγκεκριμένα το ACCA μετά από λεπτομερή διερεύνηση της επάρκειας των υπηρεσιών της PwC Academy σε επίπεδο διοίκησης, συντονισμού, εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εισηγητών, διδακτικού υλικού και εγκαταστάσεων, της απένειμε τον τίτλο του εγκεκριμένου χρυσού εκπαιδευτικού συνεργάτη, «Gold Status».