Η Data Communication ανακοίνωσε την επιτυχή εγκατάσταση της λύσης Pharma CRM Accelerator στο φαρμακευτικό κλάδο της Bayer Hellas.

Η λύση είναι βασισμένη στη διεθνή πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των δραστηριοτήτων πωλήσεων της εταιρείας, καθώς αυτοματοποιεί το σύνολο των καθημερινών εργασιών του δυναμικού πωλήσεων. Το Pharma CRM Accelerator προσφέρει μία πλήρη και πολυεπίπεδη εικόνα των δράσεων της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) της επιχείρησης. Με τη λύση Pharma CRM Accelerator της Data Communication, η Bayer Hellas αποκόμισε σημαντικά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι η αποτελεσματικότερη στόχευση της αγοράς, η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης διαδεδομένων τεχνολογιών reporting και analytics και η μεγάλη ευελιξία περαιτέρω παραμετροποίησης και αλλαγών.