Επιβράδυνση του ρυθμού προσλήψεων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα της Έρευνας της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης, που ανακοίνωσε η Manpower.

Ωστόσο, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης στη χώρα μας παραμένουν θετικές και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας που διερευνήθηκαν. Τα αποτελέσματα της Έρευνας, που η Manpower πραγματοποιεί κάθε τρεις μήνες, προέκυψαν από συνεντεύξεις σε περισσότερους από 55.000 εργοδότες από 32 χώρες, μεταξύ αυτών και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 788 εργοδοτών από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της Manpower, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης αγγίζουν το +19%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης προκύπτουν όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο.

Το 23% των Ελλήνων εργοδοτών που συμμετείχαν στην Έρευνα αναφέρουν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις κατά το επόμενο τρίμηνο, το 4% των εργοδοτών δήλωσαν ότι αναμένουν μείωση των ατόμων που απασχολούν, το 64% αναφέρουν ότι δε θα υπάρξει μεταβολή στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, ενώ το 9% των εργοδοτών δηλώνουν αβέβαιοι ως προς την πορεία της απασχόλησης για το διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2008.