Ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα συζητήθηκαν στο άτυπο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας με θέμα τις βιώσιμες, ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας για όλες τις γενιές, στο οποίο τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Π. Τσακλόγλου επισήμανε τη σημασία της ανθεκτικότητας των αγορών εργασίας κατά τη φάση επανεκκίνησης της οικονομίας, τονίζοντας παράλληλα την εκτίμησή του ότι «η ανάκαμψη θα πρέπει να συνοδεύεται από περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με παράλληλη εφαρμογή πολιτικών επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως η κατάρτιση, και εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας με σκοπό την ταχύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες».

Ο Υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της άρσης των αποκλεισμών στην αγορά εργασίας και της εξάλειψης κάθε είδους διακρίσεων. Αναφερόμενος στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του συστήματος αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης και στο νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας, υπογράμμισε ότι αυτές οι αλλαγές συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Τέλος, ο Π. Τσακλόγλου επεσήμανε και το ρόλο της επαρκούς κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ασφάλισης στην ένταξη στην αγορά εργασίας, αναφερόμενος στην επικείμενη μεταρρύθμιση στις επικουρικές συντάξεις και τη μετάβαση σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα.