Η Epsilon HR, μέλος του ομίλου Epsilon Net, ανέλαβε, μεταξύ άλλων, είκοσι έργα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2019.

Συγκεκριμένα, παρείχε λύσεις σε εταιρείες από όλους τους κλάδους, ενώ συνολικά ανέλαβε τη μηχανογράφηση σε συστήματα μισθοδοσίας, HRM & Time Attendance σε πάνω από 20 μεγάλες εταιρείες και ομίλους, καθώς και σε επιπλέον 300 επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι τα έργα περιλάμβαναν την προμήθεια των εφαρμογών λογισμικού PYLON HRM, Scan HRMS και Business μισθοδοσίας, καθώς και την πλήρη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.