H Epsilon HR είναι μια νέα εταιρεία, η οποία αλλάζει το χάρτη της πληροφορικής στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχειρηματική κίνηση στον κλάδο της παραγωγής λογισμικού και έργων πληροφορικής για τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο ηγετών στην αγορά λογισμικού HRM & Payroll, της Epsilon Net και της SCAN.

O Βασίλης Πρασσάς, Εμπορικός Διευθυντής του ομίλου Epsilon Net και ο Άκης Πρωτοπαπάς, Διευθυντής Πωλήσεων της Εpsilon HR, μίλησαν στο HR PROFESSIONAL για τους παράγοντες που οδήγησαν στο μεγάλο αυτό εγχείρημα και πώς μέσα από αυτό προβάλλονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει στους επαγγελματίες του κλάδου.

HR Professional: Η Epsilon HR είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης δύο ηγετών στην αγορά λογισμικού και έργων πληροφορικής, της Epsilon Net και της SCAN. Σπάνια βλέπουμε τέτοιες συμπράξεις από δύο απόλυτα υγιείς επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε μια τέτοια απόφαση;

Βασίλης Πρασσάς: Η αλήθεια είναι ότι η ίδια η αγορά μας υπαγόρευσε ότι έπρεπε να κινηθούμε προς μια τέτοια λύση. Αναλύσαμε σε βάθος όλα τα δεδομένα των providers και των πελατών, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε με συνέπεια σε όλες τις ανάγκες των επαγγελματιών HR. Ακολουθήσαμε τον παλμό της αγοράς, αλλά και διεθνείς αναπτυξιακές πρακτικές, οι οποίες δεν είναι διαδεδομένες στην Ελλάδα. Έχουμε, λοιπόν, τη γέννηση μιας απόλυτα υγιούς επιχείρησης, κάτω από τη αιγίδα του Ομίλου Epsilon Net, με ξεκάθαρο όραμα που προσφέρει την απόλυτη εξειδίκευση με λύσεις υψηλής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, πλαισιωμένες από άρτιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

HR P.: Kατά την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς που διεξήγατε, ποια θεωρείτε είναι το κύρια χαρακτηριστικά των συνθηκών των providers που διαπιστώσατε;

Άκης Πρωτοπαπάς: Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει μια νέα διάσταση στην παραγωγή λογισμικών HRM και Payroll και εξοπλίζει πλέον τους developers με εργαλεία που συνεχώς αναβαθμίζουν την ποιότητα των εφαρμογών αυτών. Παρατηρείται, ωστόσο, έντονα το φαινόμενο οι πάροχοι να αδυνατούν να ενσωματώσουν στα προϊόντα τους χαρακτηριστικά και υπηρεσίες που θα τα καθιστούν ως «συνολικές λύσεις». Αναφέρομαι σε λύσεις, οι οποίες θα παρέχουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα απαντήσεων σε όλες τις ανάγκες των επαγγελματιών χωρίς να απαιτείται πληθώρα ανεξάρτητων συστημάτων και καναλιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των αδυναμιών που μπορώ να αναφέρω, είναι η έλλειψη άμεσης ανταπόκρισης στις αλλαγές της νομοθεσίας που προκύπτουν συχνότερα από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, και σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που έχει την ικανότητα να φιλτράρει άμεσα τις πληροφορίες και να τις μετουσιώνει σε τεχνογνωσία, οι εφαρμογές παραμένουν συμβατικές και μη δυναμικές.

Ο κύριος λόγος πίσω από την αδυναμία παρακολούθησης των εξελίξεων και των νέων απαιτήσεων της αγοράς είναι, βέβαια, η απουσία επένδυσης μεγάλης κλίμακας σε νέες τεχνολογίες από ελληνικές εταιρείες. Η εγχώρια οικονομική κρίση, καθώς επίσης και οι ελλείψεις κεφαλαίων και στρατηγικού οράματος, επέφεραν σημαντική επιβράδυνση στη δημιουργία τεχνολογιών που να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις. Συνεπακόλουθα, δόθηκε έμφαση από τους παρόχους στην τεχνική προσέγγιση των προϊόντων και στην παροχή τεχνικών λύσεων χωρίς να προσδίδεται η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές όμως, αποτελούν ένα δαπανηρό, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι του παζλ της συνολικής λύσης.

HR P.: Στο δεύτερο πυλώνα της προσέγγισής σας στην ανάλυση αγοράς βρίσκονται οι τελικοί πελάτες των προϊόντων λογισμικού. Θα είχε ενδιαφέρον να μας ενημερώσετε για το τι διαπιστώσατε ότι αναζητούν και τι τελικά βρίσκουν στην αγορά.

Α. Π.: Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ένας σημαντικός πυρήνας καθοριστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που στελεχώνονται από άτομα με όρεξη και καινοτόμες ιδέες, αλλά με ελάχιστο χρόνο, περιορισμένα κεφάλαια και ελλιπή αναγνώριση της ποιότητας της δουλειάς τους.

Είναι πασιφανές ότι, η σημερινή πραγματικότητα και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, αναγκάζουν τους πελάτες να αναζητούν «value for money» λύσεις λογισμικού από τις οποίες αναμένουν τη μέγιστη αξία που μπορούν να αποκομίσουν δεδομένου του κόστους επένδυσης. Πολλές από τις υφιστάμενες λύσεις της αγοράς δεν διαθέτουν την απαραίτητη αυτονομία και δεν καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα οι χρήστες να συντηρούν δύο ή και περισσότερα συστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για να αλληλοσυμπληρώνουν τα κενά και τις αδυναμίες τους.

Οδηγηθήκαμε, συνεπώς, στην έκδηλη δυσπιστία των επαγγελματιών του HR σχετικά με τις υποσχέσεις της τεχνολογίας και πως αυτή μπορεί να αλλάξει ριζικά τον καθημερινό τρόπο εργασίας τους. Τα excel δεν αποτελούν παρελθόν και οι προσδοκίες για λύσεις «με το πάτημα ενός κουμπιού» αποδείχτηκαν αβάσιμες. Η επικρατούσα συνθήκη υπαγορεύει τη μισθοδοσία ως core λειτουργία και παραγκωνίζει το HR σε «nice to have» καθεστώς. Σημαντικές λειτουργίες, όπως η αξιολόγηση προσωπικού και βιογραφικών ή το self service εργαζομένων, δεν αξιοποιούνται πλήρως, καθιστώντας αδύνατη την ουσιαστική εξυπηρέτηση του HR αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Δυστυχώς, το κλίμα δυσπιστίας έχει επεκταθεί προς τις ίδιες τις εταιρείες έργων πληροφορικής. Εκτεταμένες παραμετροποιήσεις, χρονοβόρα εκμάθηση της λειτουργίας λογισμικού, καθώς και έλλειψη αποτελεσματικής υποστήριξης παγιώνουν την άποψη των επαγγελματιών ότι το ζητούμενο της «συνολικής λύσης» δεν είναι πλέον εφικτό.


HR P.: Μας αναλύσατε εμπεριστατωμένα όλες τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε για το νέο εγχείρημα της Epsilon HR. Πώς απαντά σε όλα αυτά τα ερωτήματα και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που θεωρείτε ότι τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό;

Β. Π.: Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια σας ανακοινώνω ότι η απάντηση σε όλες τις ανάγκες των επαγγελματιών HR είναι εδώ, είναι ξεκάθαρη και ονομάζεται Epsilon HR. Η σύμπραξη των leaders, Epsilon Net και SCAN, με σύνθεση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους, με ξεκάθαρη στόχευση και όραμα αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο παραγωγής πληροφοριακών συστημάτων, θέτει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη και δημιουργεί ακλόνητες προοπτικές για το μέλλον.

Η Epsilon HR φέρει όλα τα χαρακτηριστικά που την αναδεικνύουν πλέον ως την αδιάσειστη ηγέτιδα στον κλάδο με απόλυτη εξειδίκευση και αναμφισβήτητο DNA τεχνολογίας. Προέρχεται από δύο εταιρείες με μακρά πείρα, οι οποίες ήδη είχαν διαφοροποιηθεί σημαντικά από τον ανταγωνισμό. Είναι η συσσώρευση μιας μακράς τεχνογνωσίας από ισχυρά brand names, υψηλά μερίδια αγοράς, τεράστια εξέλιξη και χρηματοοικονομική υγεία. Η ένωση, λοιπόν, απογειώνει πραγματικά την ποιότητα των προϊόντων και αυτό αντανακλάται στην εμπειρία που απολαμβάνει ο χρήστης και στο πως αυτή βελτιώνει την εργασιακή του καθημερινότητα.

Αποδεικνύουμε έμπρακτα την υπεροχή με ακλόνητα επιχειρήματα ξεκινώντας, φυσικά, από τις συνεχείς επενδύσεις όλα τα τελευταία χρόνια σε νέα προϊόντα, όπως η πλατφόρμα PYLON, η οποία έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στην αγορά. Η συγκεκριμένη εφαρμογή συνεχίζει ακάθεκτη την ανοδική της πορεία, σαρώνει διακρίσεις και βραβεία (π.χ. βραβεύσεις σε 4 συνεχόμενα έτη στα Bite Awards) και διαθέτει ένα πλήθος κάθετων λύσεων για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται. Προχωρήσαμε σε επιπλέον επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το cloud και το mobile πάνω στις οποίες βασίζεται και η νέα γενιά προϊόντων που σχεδιάζει η Epsilon HR με σκοπό να είναι πάντα μπροστά από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η συμβουλευτική καθοδήγηση της εξειδικευμένης επιστημονικής ομάδας προσθέτει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς ανταποκρίνεται άμεσα σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας διοχετεύοντας την πληροφορία αυτόματα, ώστε το λογισμικό των πελατών μας να είναι ενημερωμένο ανά πάσα στιγμή. Ειδοποιός διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό αποτελεί το γεγονός ότι το εξειδικευμένο προσωπικό συμπληρώνεται από έγκριτους εργατολόγους, οι οποίοι απαντούν σε όλα τα ερωτήματα και έχουν έμπρακτα σταθεί στο πλευρό των πελατών μας, καθώς έχουμε, μεταξύ άλλων, αποτρέψει και την επιβολή προστίμων με σωστή και τεκμηριωμένη καθοδήγηση.

Παρέχουμε καθημερινή και εξειδικευμένη πληροφόρηση για τον HR Manager, μέσω του αναγνωρισμένου portal e-forologia.gr, της υπηρεσίας Komvos Advanced και βρισκόμαστε 24/7 δίπλα τους με το πολυβραβευμένο τμήμα υποστήριξης. Η μισθοδοσία (Payroll), η Αυτοεξυπηρέτηση Εργαζομένων (Employee Self Service), η προσέλκυση, ανάπτυξη και διαχείριση προσωπικού (HRM), η Ωρομέτρηση (Time & Attendance) και όλες οι υπόλοιπες απαραίτητες ενέργειες είναι συγκεντρωμένες, αλληλένδετες και πλαισιώνονται από απαράμιλλες υπηρεσίες δημιουργώντας ένα μοναδικό κράμα βραβευμένων προϊόντων με απεριόριστες δυνατότητες, αλλά και ευκολία στη χρήση. Μεταλαμπαδεύουμε και στην Epsilon HR την ουσιαστική, πελατοκεντρική αντίληψη προσφέροντας ευρεία γκάμα cost-effective επιλογών και ευελιξία στην κάλυψη αναγκών μέσω εκτενών παραμετροποιήσεων.

HR P.: Η Epsilon HR πέρα από τη σύμπραξη δύο μεγάλων εταιρειών είναι και το νέο μέλος ενός διακεκριμένου ομίλου εταιρειών, της Epsilon Net. Πώς αυτό μπορεί στην πράξη να αποτελέσει πλεονέκτημα για τον τελικό καταναλωτή;

Β. Π.: Θεωρώ ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα από το οποίο επωφελείται ο τελικός πελάτης. Η Epsilon HR αγκαλιάζεται από έναν ισχυρό και διακεκριμένο όμιλο εταιρειών με εμμονή στην επιμόρφωση -η Epsilon Net Training αποτελεί, άλλωστε, ένα ολόκληρο unit του ομίλου-, στην επιστημονικότητα και στις συνεργατικές σχέσεις, τις οποίες βασίζουμε στο σεβασμό του ανθρώπινου παράγοντα και περιλαμβάνουν τα στελέχη μας, τους συνεργάτες μας και εκτείνονται έως τους ανθρώπους που μισθοδοτούνται από τα συστήματά μας και διαχειρίζονται τις λύσεις μας. Η ιστορία του ομίλου αποτελεί την επιπλέον εγγύηση για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που νιώθει ο πελάτης/τελικός χρήστης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Epsilon Net απάντησε στη κρίση με στρατηγική επενδύσεων που μεταφράστηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με αποκορύφωμα τα έτη 2014 και 2015, κατά τα οποία σημειώθηκε αύξηση κύκλου εργασιών της τάξης του 26% και 12%, αντίστοιχα. Σε ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς κινήθηκε και η αύξηση του προσωπικού της εταιρείας που, σε επίπεδο ομίλου, πλέον ξεπερνά τα 350 στελέχη, παραμένοντας όμως ένα συμπαγές οικοδόμημα με κοινό όραμα. Φιλτράρουμε τη δραστηριότητα ενός ολόκληρου ομίλου μέσα από την εξειδίκευση της Epsilon HR, ώστε να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας ένα σύνολο αλληλένδετων χαρακτηριστικών σε όλα τα προϊόντα που επιβεβαιώνουν με αυτόν τον τρόπο τον χαρακτηρισμό της μίας, ξεκάθαρης, «συνολικής λύσης». Σε μια αγορά, λοιπόν, που αλλάζει δραματικά παρέχουμε την ασφάλεια και τη σιγουριά μιας εταιρείας που κατέχει περίπου το 65% της αγοράς και εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία των τμημάτων μισθοδοσίας και HR των εταιρειών.