Την εξαγορά του 80% της Data Communication Α.Ε., εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις, σε οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και σε λογιστικά γραφεία ανακοίνωσε η Epsilon Net. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 3.750.000 μετοχών της Data Communication Α.Ε, η Epsilon Net AE αποκτά 1.500.000 μετοχές που ανήκουν στον ιδρυτή Παναγιώτη Βασιλειάδη και 1.500.000 μετοχές που ανήκουν στη Ζωή Δουζένη, οι οποίες αντιστοιχούν στο 80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με το συνολικό τίμημα της επένδυσης να ανέρχεται στα 6.300.000,00 ευρώ.

Με την αφορμή αυτή, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net A.E, Ιωάννης Μίχος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Με την Data Communication ΑΕ μας συνδέει ένα κοινό όραμα. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να οδηγήσουμε τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».